Obrana doktorskog rada – Marina Barkiđija Sotošek (FMTU)