PREGLEDAJ
12/07/2021.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Marko Šrajbek (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Marko Šrajbek

braniti doktorski rad pod nazivom

MODELIRANJE ŠIRENJA ONEČIŠĆENJA NITRATIMA U PODZEMNOJ VODI

 I ANALIZA UTJECAJA NA VODOCRPILIŠTE

u ponedjeljak 12. srpnja 2021. u 11 sati u Vijećnici Fakulteta.

ODLUKA

 

 

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI