Obrana doktorskog rada – Miodrag Sretenović (OIRI)