Obrana doktorskog rada – mr. sc. Eda Ribarić Čučković (FMTU)