PREGLEDAJ
15/01/2021.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Vladimir Pelić (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

mr. sc. Vladimir Pelić

braniti doktorski rad pod nazivom

OPTIMIZACIJA BRODSKOGA SREDNJOOKRETNOGA DIZELSKOG MOTORA
U SUSTAVU ELEKTRIČNE PROPULZIJE

u petak, 15. siječnja 2021. u 12 sati u Vijećnici Fakulteta.

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI