PREGLEDAJ
06/10/2023.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Natali Brmalj (FMTU)
FMTU

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Natali Brmalj

braniti doktorski rad pod nazivom

UTJECAJ BIHEVIORALNIH FAKTORA
NA DONOŠENJE INVESTICIJSKIH ODLUKA

u petak, 6. listopada 2023. u 10 sati u Vijećnici Fakulteta.

ODLUKA

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content