PREGLEDAJ
18/01/2023.
_Predstavljanje projekta
Predstavljanje rezultata provedbe sveučilišnih projekata Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja (GF)
Građevinski fakultet

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na predstavljanje rezultata provedbe sveučilišnih projekata Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja „Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja“, voditeljice prof. dr. sc. Diane Car-Pušić te „Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina“, voditelja izv. prof. dr.sc. Ivana Marovića. Predstavljanje će se održati u srijedu 18. siječnja 2023. s početkom u 13:00 sati na Građevinskom Fakultetu u Rijeci u prostoriji G-004 (Radmile Matejčić 3, Kampus). Predviđeno vrijeme trajanja je 90 minuta.

Projektom „Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja“ analiziraju se problemi u fazi eksploatacije javnih obrazovnih objekata, u pogledu tekućeg i investicijskog održavanja i potrošnje energije te je cilj predložiti mjere za povećanje racionalnosti i efikasnosti te proračunati uštede i analizirati druge učinke njihove primjene. Valorizacija učinaka mjera provodi se pomoću, pretežno kvantitativnih pokazatelja izvršenja. Pokazatelji izvršenja mjerilo su dostizanja prostornih, tehničkih i troškovnih standarda koje obrazovni objekti trebaju zadovoljiti. U istraživanju se koriste i neka inovativna rješenja, uključujući i tehničko rješenje koje omogućava uštedu energenata za potrebe grijanja objekata, posljedično smanjenje emisije dimnih plinova.

Projektom „Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina“ promatra se urbani prostor kao sustav koji je sastavljen od niza elemenata koji su međusobno povezani građevinski, funkcionalno i organizacijski. Istraživanje je usmjereno na oblikovanje jedinstvenog sustava za podršku grupnom odlučivanju koji bi omogućio da se na svakoj hijerarhijskoj razini ostvaruje interakcija svih podsustava (podataka i modela) kroz tri koraka: 1) modeliranje navedenih sustava i njihovim uvođenjem u podsustav upravljanja podacima (operativna razina); 2) modeliranje novih modela i metoda za rješavanje strukturiranih i nestrukturiranih zadaća te njihovim uvođenjem u podsustav upravljanja modelima (taktička i strateška razina); te 3) oblikovanjem podsustava dijalog. Više o projektu možete pročitati u sklopu web stranice http://dsc4sum.gradri.uniri.hr.

Na dan predstavljanja rezultata projekata, ulaz u garažu Građevinskog fakulteta bit će otvoren od 12:30.

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content