PREGLEDAJ
06/06/2023. - 09/06/2023..
_50UNIRI
Science, values and democracy - Ljetna škola
Palača Moise

Mladi će istraživači s Philipom Kitcherom istraživati ulogu sveučilišta i obrazovanja u demokratskom svijetu, ali i kakvo treba biti obrazovanje budućnosti.

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content