Odbor za statutarna i pravna pitanja

Odbor za statutarna pitanja stalno je tijelo Senata Sveučilišta u Rijeci koje je zaduženo za predlaganje i usklađivanje normativnih akata sveučilišta i sastavnica sa zakonima i Statutom Sveučilišta u Rijeci.

Predsjednica:
prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet

Članovi:

  1. prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet
  2. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet
  3. Roberta Hlača Mlinar, glavna tajnica Sveučilišta
  4. Dora Nikolla, studentica Pravnog fakulteta