SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / SVEUČILIŠNI SAVJETOVALIŠNI CENTAR (SSC)

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC)

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja je osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog sveučilišta. Sve su usluge centra besplatne za korisnike. U okviru SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere.

Ured za osobe s invaliditetom

Dostupnost obrazovanja na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet, zajamčena je Ustavom Republike Hrvatske. Unatoč tomu, srednjoškolci s invaliditetom u manjoj se mjeri odlučuju za studiranje. Razlozi tomu mogu biti različiti: od arhitektonskih barijera, vlastitih stavova i stavova okoline o vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom, ali i neodgovarajućega sustava podrške u kontekstu visokog obrazovanja. Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je u sklopu Sveučilišnoga savjetovališnog centra osnovalo Ured za studente s invaliditetom.
Ured za osobe s invaliditetom

Psihološko savjetovalište

Studiranje, kao i svako drugo životno razdoblje, nosi sa sobom niz izazova i problema. Neke svladavamo lakše, sami ili uz podršku obitelji i prijatelja, dok neki u većoj mjeri ometaju naš svakodnevni život i zahtijevaju stručnu pomoć.Psihološko savjetovalište Sveučilišnoga savjetovališnog centra pruža stručnu psihološku pomoć i podršku studentima i drugim članovima riječkog sveučilišta s ciljem poboljšanja kvalitete života i povećanja efikasnosti studiranja.
Psihološko savjetovalište

Ured za karijere

Ured za karijere Sveučilišinog savjetovališnog centra pruža stručnu podršku studentima riječkog Sveučilišta s ciljem poticanja razvoja vještina upravljanja karijerom i poduzetničkih kompetencija, povećanja zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada te povezivanja studenata i potencijanih poslodavaca. Voditelj ureda za karijere je prof. dr. sc. Zoran Sušanj.
Ured za karijere

Kontakt

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC)

Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Sveučilišni kampus na Trsatu,
zgrada Građevinskoga fakulteta u Rijeci
www.ssc.uniri.hr
Radno vrijeme od 8:30 do 16:30 sati

Ured za osobe s invaliditetom

uredssi@uniri.hr

00385 51 265 844

Psihološko savjetovalište

ssc@ssc.uniri.hr

00385 51 265 841

Ured za karijere

karijere@uniri.hr

00385 51 584 757

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI