ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / DOKTORSKA ŠKOLA

Doktorska škola

Dobro došli na stranicu Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci!

U skladu sa smjernicama Europske udruge sveučilišta (EUA) Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 91. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donio Odluku o osnivanju Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci preuzimajući tako institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina, koje se obrađuju na Sveučilištu.

Strategijom Sveučilišta 2014. – 2020., Sveučilište u Rijeci se obvezalo formirati doktorsku školu koja je utemeljena na jasnoj vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim školama i razmjeni nastavnika i studenata, razviti financijske instrumente za razvoj doktorskih programa unutar doktorske škole i stipendiranja doktoranada u punom radnom vremenu te osnažiti ulogu poslijedoktoranada i drugih mladih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.

Doktorsku školu zastupa i njenim radom rukovodi predstojnik/predstojnica. Predstojnik Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci je prof. dr. sc. Igor Prpić dr. med. 

Glavni ciljevi doktorske škole su kvaliteta doktorskog studija na Sveučilištu u Rijeci te povećanje istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanje interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti na doktorskim studijima/programima Sveučilišta u Rijeci, poticanje osnivanja interdisciplinarnih, zajedničkih i združenih (međunarodnih) doktorskih studija te osiguravanje istraživačkog obrazovanja i osposobljavanja studenata. Cilj škole je da student završetkom studija stječe kompetencije iskusnog istraživača koji svoju istraživačku karijeru može usmjeriti prema statusu samostalnog istraživača provedbom organiziranog postdoktorskog osposobljavanja.

Dokumenti

Radionica Znanost i komunikacija

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Centrom za napredne studije Jugoistočne Europe Sveučilišta u Rijeci organizira radionicu pod nazivom Komunikacija i znanost koja će se održati od 13. do 14. svibnja 2022. godine u Palači Moise na Cresu.

Radionica je namijenjena trenutnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta u Rijeci.

Središnje teme radionice su:

  • odgovorna znanost,
  • komunikacija u znanosti,
  • prezentacijske vještine,
  • upravljanje znanostvenom karijerom.

Radionicu će održati:

  • prof. dr. sc. Matko Marušić, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu,
  • prof. dr. sc. Ana Marušić
  • izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić
  • prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Sveučilište u Rijeci
  • izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić, Sveučilište u Rijeci
  • Nikoleta Zubić, Sveučilište u Rijeci

Zbog ograničenog broja sudionika potrebno je izvršiti prijavu putem ove poveznice. Rok za prijavu ističe u petak, 15. travnja u 16:00 sati.

Nakon što se popuni broj sudionika, prijava će biti obustavljene, bez obzira na navedeni krajnji datum mogućnosti prijave.

Nakon zaprimljene uredne prijave kao i priložene potvrde o izvršenoj uplati kotizacije, poslati ćemo Vam potvrdu o zaprimljenoj i prihvaćenoj prijavi.

KOTIZACIJA

Kotizacija uključuje organizaciju radionice, radne materijale, smještaj, ručak (subota, 14.05.2022), te osvježenja tijekom radionice. Kotizacija ne uključuje putne troškove.

Tijekom prijave, u padajućem izborniku odaberite odgovarajući smještaj- šifru kotizacije, kako slijedi:.

Smještaj u dvokrevetnoj sobi – dijeljenje sobe- mogućnost razdvojenih kreveta

Obavezno navesti imena osoba koje dijele sobu ili će smještaj u sobi dodjeljivati organizator!

Šifra kotizacije

A1        1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 425,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

A2       1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                          Iznos kotizacije iznosi 380,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

A3        2 noćenje s 13. do 15. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 710,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

A4        2 noćenje s 13. -15. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                             Iznos kotizacije iznosi 665,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

Cijena  u dvokrevetnoj sobi Single Use:                                         

Šifra kotizacije

B1        1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 390,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

B2       1 noćenje s 13. na 14. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                          Iznos kotizacije iznosi 350,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

B3        2 noćenje s 13. do 15. svibnja 2022 sa uslugom polupansiona (doručak + večera).
Iznos kotizacije iznosi 650,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

B4        2 noćenje s 13. -15. svibnja 2022 sa uslugom noćenje s doručkom.                                                                             Iznos kotizacije iznosi 610,00 kn (s uključenim PDV-om 25%).

Podatci za plaćanje kotizacije:
Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci
Adresa primatelja: Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
IBAN i banka: HR5324020061100977786 ERSTE banka
Poziv na broj: OIB – šifra kotizacije
Opis plaćanja: Kotizacija za radionicu

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektroničke pošte: doktorska@uniri.hr.

Radionica Znanost i komunikacija – program

Poziv na Ljetnu školu EERSS 2022.

Pozivamo Vas na Ljetnu školu EERSS 2022. koja se održava u Portu (Portugal). Ljetna škola održavat će se od 11. do 15. srpnja 2022. na Sveučilištu u Portu.

Ljetna škola EERSS 2022  ima za cilj podržati doktorande u njihovim naporima da razviju istraživanje od početka: od ideje do stvarnog projekta.
Prijave traju od 16. studenog 2021. do 31. siječnja 2022. godine.
Više informacije možete potražiti ovdje.

 

Obavijesti

36. simpozij 

18. i 19. listopada 2019. godine na Sveučilištu u Rijeci, Građevinskom fakultetu održat će se 36. simpozij pod nazivom “3rd RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES DIAGNOSIS ANAD TREATMENT IN EARLY STAGE OD DISEASE “, kojega organizira HAZU Zavod za biomedicinske znanosti, u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Hrvatskim neurološkim društvom i Hrvatskim liječničkim zborom – Podružnica Rijeka. 

Više o simpoziju pročitajte ovdje.

 

accordion-block_5d7735fc8c19c

Natječaji

accordion-block_5cbec69151af6

Konferencije

Kontakt

Sveučilište u Rijeci Doktorska škola

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

prof. dr. sc. Igor Prpić, predstojnik

doktorska@uniri.hr

Skip to content
Virtualna sova UNIRI