ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / DOKTORSKA ŠKOLA

Doktorska škola

Dobro došli na stranicu Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci!

U skladu sa smjernicama Europske udruge sveučilišta (EUA) Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 91. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donio Odluku o osnivanju Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci preuzimajući tako institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina, koje se obrađuju na Sveučilištu.

Strategijom Sveučilišta 2014. – 2020., Sveučilište u Rijeci se obvezalo formirati doktorsku školu koja je utemeljena na jasnoj vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim školama i razmjeni nastavnika i studenata, razviti financijske instrumente za razvoj doktorskih programa unutar doktorske škole i stipendiranja doktoranada u punom radnom vremenu te osnažiti ulogu poslijedoktoranada i drugih mladih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.

Doktorsku školu zastupa i njenim radom rukovodi predstojnik/predstojnica. Predstojnik Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci je prof. dr. sc. Igor Prpić. 

Glavni ciljevi doktorske škole su kvaliteta doktorskog studija na Sveučilištu u Rijeci te povećanje istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanje interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti na doktorskim studijima/programima Sveučilišta u Rijeci, poticanje osnivanja interdisciplinarnih, zajedničkih i združenih (međunarodnih) doktorskih studija te osiguravanje istraživačkog obrazovanja i osposobljavanja studenata. Cilj škole je da student završetkom studija stječe kompetencije iskusnog istraživača koji svoju istraživačku karijeru može usmjeriti prema statusu samostalnog istraživača provedbom organiziranog postdoktorskog osposobljavanja.

Obavijesti

36. simpozij 

18. i 19. listopada 2019. godine na Sveučilištu u Rijeci, Građevinskom fakultetu održat će se 36. simpozij pod nazivom “3rd RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES DIAGNOSIS ANAD TREATMENT IN EARLY STAGE OD DISEASE “, kojega organizira HAZU Zavod za biomedicinske znanosti, u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Hrvatskim neurološkim društvom i Hrvatskim liječničkim zborom – Podružnica Rijeka. 

Više o simpoziju pročitajte ovdje.

 

accordion-block_5d7735fc8c19c

Natječaji

accordion-block_5cbec69151af6

Konferencije

Kontakt

Sveučilište u Rijeci Doktorska škola

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

prof. dr. sc. Igor Prpić, predstojnik

doktorska@uniri.hr

Skip to content
Virtualna sova UNIRI