ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / POVELJA I KODEKS

Povelja i Kodeks

Sveučilište u Rijeci je prvo od sveučilišta u Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (“ The European Charter for Researchers“, ” The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“) i time prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem unapređenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog istraživačkog prostora. 
Također, prvi smo potpisnici Deklaracije o sudjelovanju u “Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije.  Temeljem potpisanih Deklaracija, obvezali smo se na implementaciju ovih temeljnih dokumenta na Sveučilištu u Rijeci, što je i bio strateški cilj Sveučilišta definiran i kroz Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2007 – 2013: ” Istraživačko sveučilište vodi sustavnu brigu o svim stadijima istraživačke karijere: od mladih istraživača, preko nezavisnih istraživača do iskusnih istraživača. Sveučilište u Rijeci ugradit će u svoju regulativu i praksu te organizacijske i financijske instrumente sva načela Europske povelje o istraživačkim karijerama te Kodeksa o novačenju istraživača.” (str. 51).  

Sveučilište u Rijeci uključeno je u pilot projekt implementacije Povelje i Kodeksa cilj kojega je provedba istraživanja o postojećem stanju te izrada interne analize i akcijskog plana. Projekt ‘Strategije ljudskih resursa u istraživanju’ prihvaćen je na sjednici Senata u listopada 2009. godine, a izvješće o provedenom istraživanju, interna analiza i akcijski plan na sjednici u lipnju 2010. godine. 

Rezultati on-line istraživanja o implementaciji načela Povelje i Kodeksa

Cilj istraživanja bio je utvrditi postojeću razinu implementacije načela Kodeksa i Povelje na Sveučilištu u Rijeci prema upitniku koji propituje četiri dimenzije:

  1. otvorenost i objektivnost  selekcijskih i natječajnih postupaka i prenosivost subvencija,
  2. zdravstveno i mirovinsko osiguranje te dodatni prihodi za istraživače u programima mobilnosti,
  3. poželjno zaposlenje i uvjeti rada i
  4. unaprjeđenje usavršavanja, vještina i iskustava europskih istraživača.

Rezultati on-line istraživanja o implementaciji načela Povelje i Kodeksa

Interna analiza

Interna analiza sastavljena je temeljem rezultata istraživanja i konzultacija s relevantnim dionicima na Sveučilištu u Rijeci, a sadrži podatke o četrdeset načela Povelje i Kodeksa kroz  relevantno zakonodavstvo koje omogućuje primjenu načela, institucijska pravila i praksa vezana uz načela, popis postupaka koje je potrebno poduzeti, matricu odgovornosti i rokove provedbe.

Interna analiza o primjeni Povelje i Kodeksa

Dokumenti

accordion-block_5cb5ded04a310

Korisni linkovi

Skip to content