Nagrada rektora za izvrsnost studenticama i studentima

Odlukom Senata (KLASA: 007-01/24-03/01, URBROJ: 2170-137-01-24-135 od 23. travnja 2024. godine), na prijedlog sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a na temelju kriterija iz članka 25. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2023. godine, Nagrada rektora za izvrsnost u 2023./2024. ak. god. dodjeljuje se sljedećim studenticama i studentima: Prijediplomski, diplomski i integrirani … Nastavi čitati Nagrada rektora za izvrsnost studenticama i studentima