KATEGORIJE

Nagrada rektora za izvrsnost studenticama i studentima

24.04.2024. / vijesti / studenti

Odlukom Senata (KLASA: 007-01/24-03/01, URBROJ: 2170-137-01-24-135 od 23. travnja 2024. godine), na prijedlog sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a na temelju kriterija iz članka 25. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2023. godine, Nagrada rektora za izvrsnost u 2023./2024. ak. god. dodjeljuje se sljedećim studenticama i studentima:

Prijediplomski, diplomski i integrirani studiji

1. Ana Marija Lončar, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Primijenjene umjetnosti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci 

2. Karla Mijić, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Rijeci 

3. Sara Patačko, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Biotehnologija u medicini Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova 

4. Ema Herc, studentica 6. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina Fakulteta dentalne medicine 

5. Martina Sirotić, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Informatika Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija 

6. Laura Nađ, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Fizika Fakulteta za fiziku

7. Martina Baraba, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Diskretna matematika i primjene Fakulteta za matematiku 

8. David Kralj, student 4. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Menadžment održivog razvoja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

9. Maura Blažević, studentica 3. godine stručnog prijediplomskog studija Fizioterapija Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 

10. Antonia Tea Beroš, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Pedagogija Filozofskog fakulteta u Rijeci 

11. Alen Babajić, student 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci 

12. Laura Manin, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci 

13. Blanka Jurić, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu Pomorskog fakulteta u Rijeci  

14. Dino Markić, student 5. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo Pravnog fakulteta u Rijeci 

15. Lana Miličević, studentica 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo Tehničkog fakulteta u Rijeci 

16. Angela Petrovska, studentica 5. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Rijeci.   

17. Katja Marđetko, studentica 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci

Doktorski studiji

18. Dr. sc. Nadja Čekolj, mag. soc. et. pead., alumna Doktorskog studija Pedagogije Filozofskog fakulteta u Rijeci

19. Dr. sc. Valentino Rački, dr. med., alumni Doktorskog studija Biomedicina Medicinskog fakulteta u Rijeci

20. Ante Sikirica, mag. ing. mech. student Doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta u Rijeci 

Čestitamo nagrađenim studenticama i studentima!

Skip to content