Contact

Sveučilišna Avenija 4
51 000 Rijeka
Ul. Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka
Ul. Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka
Ul. Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka
Ul. Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka
Sveučilišna avenija 6
51 000 Rijeka
Vukovarska ulica 58
51 000 Rijeka
Hahlić 6
51 000 Rijeka
Studentska ulica 2
51 000 Rijeka
Ul. Braće Branchetta 20/1
51 000 Rijeka
Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka
Sveučilišna Avenija 4
51000 Rijeka
Ulica Viktora cara Emina 5
51000 Rijeka
Primorska 42
51414 Ika
Ulica Ivana Filipovića 4
51 000 Rijeka
Slavka Krautzeka 83
51 000 Rijeka
Krešimirova ul. 18
51 000 Rijeka
Ul. Radmile Matejčić 5
51 000 Rijeka
Ul. Franje Čandeka 4
51000 Rijeka
Muzejski trg 1
51000 Rijeka
Ul. Strossmayerova 1
51 000 Rijeka
Hamec 1
51513 Omišalj
Trg kralja Tomislava 1
51 000 Rijeka
Žabica 2
51 000 Rijeka
Uljarska ul. 1
51 000 Rijeka
Krešimirova ulica 2
51 000 Rijeka

Legend >>>

Constituents

Accommodation and food

Points of interest

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Trg braće Mažuranića 10
51 000 Rijeka | HR

E-mail: ured@uniri.hr

Telephone: +385 51 406 500

Fax: +385 51 406 588

IBAN: HR8023600001101322186 ZaBa