Kontakt

Legenda >>>

Sastavnice

Smještaj i hrana

Zanimljivosti

Opći podaci o Sveučilištu

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Trg braće Mažuranića 10
51 000 Rijeka | HR

E-mail: ured@uniri.hr

Telephone: +385 51 406 500

Fax: +385 51 406 588

IBAN: HR5324020061100977786 Erstebank