Kontakt

Francuska alijansa Rijeka

Francuska alijansa Rijeka

Francuska alijansa u Rijeci

Gradska knjižnica Rijeka

Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

Kavana Continental

Fakultet dentalne medicine

Studij politehnike

Odjel za fiziku

Odjel za matematiku

Odjel za informatiku

Odjel za biotehnologiju

Učiteljski fakultet

Tehnički fakultet

Pravni fakultet

Pomorski fakultet

Medicinski fakultet

Građevinski fakultet

Filozofski fakultet

Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Ekonomski fakultet

Akademija primijenjenih umjetnosti

Index

Kampus Trsat

Ivan Goran Kovačić

Muzeja grada Rijeke

Galerija Kortil

Rijeka International Airport

Željeznički kolodvor

Autobusni kolodvor

HNK Ivan pl. Zajc Rijeka

Art-kino

Legenda >>>

Sastavnice

Smještaj i hrana

Zanimljivosti

Opći podaci

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Hrvatska

E ured@uniri.hr

T +385 51 406 500
F +385 51 406 588

OIB 64218323816
MB 3337413, MBS 040131108
IBAN HR5324020061100977786
Erste&Steiermärkische Bank d.d.