STUDIRANJE / COURSERA

Coursera

…za profesionalni i osobni razvoj studenata, nastavnika i djelatnika

Sveučilište u Rijeci ostvarilo je strateško partnerstvo s Courserom, vodećom platformom za online učenje, i time postalo prvo sveučilište u Republici Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe koje kroz ovu vrstu suradnje omogućava svojim studentima, nastavnicima te nenastavnom osoblju stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za uspješnije uključivanje u brzo mijenjajuće i konkurentno tržište rada odnosno priliku za kvalitetniji i učinkovitiji rad sa studentima ili obavljanje poslovnih zadataka. 

Coursera omogućava pristup vođenim projektima (guided projects), tečajevima, specijalizacijama i profesionalnim certifikacijskim programima više od 300 vodećih svjetskih sveučilišta i tvrtki iz industrije za unaprjeđenje osobnih i profesionalnih vještina i kompetencija.  

Svi mogu istražiti bogatu ponudu sadržaja na coursera.org te ih besplatno isprobati uz probno razdoblje od 7 dana, isključujući certifikate.

Neograničen besplatan pristup dostupnom Courserinom katalogu putem UNIRI – Coursera platforme moguć je putem osobne četveromjesečne licencije kojom Sveučilište i sastavnice nagrađuju svoje studente i djelatnike koji doprinose njihovu razvoju i ugledu. Tijekom razdoblja korištenja licencije nominirani korisnici imaju pravo na neograničeni pristup dostupnom katalogu, omogućujući završetak više tečajeva s certifikatima pravo ostvarivanja neograničenog broja certifikata.

Nominirani korisnici licencija primit će poziv za pristup jednom od četiriju personalizirana programa učenja, ovisno o tome kojoj ciljnoj skupini pripadaju – studenti, nastavno osoblje, nenastavno osoblje i donosioci odluka.

U okviru svakog programa učenja (UNIRI-Coursera for StudentsUNIRI-Coursera for Academic Staff, UNIRI-Coursera for Non-Academic Staff i UNIRI-Coursera for Management Staff), nalazi se skup tečajeva, specijalizacija i vođenih projekata koje za njih preporuča Sveučilište u Rijeci s obzirom na potrebe prepoznate kroz ispitivanja zadovoljstva studenata i osoblja, no edukacijske sadržaje korisnici licencija mogu birati i iz cjelovitog Courserinog kataloga koji broji preko 8 400 različitih sadržaja.

Korisnici osobnih licencija, dodatno, imaju prioritetni pristup tehničkoj podršci, mogućnost postavljanja i konfiguriranja ciljeva i vještina te praćenja svog napretka i stečenih vještina.

Od korisnika osobnih licencija koje su nominirale matične sastavnice očekuje se stjecanje najmanje jednog certifikata u periodu korištenja licencije.

Vrste edukacija na Courseri

Coursera nudi raznolike tečajeve (Courses) koje razvijaju i pružaju prestižna svjetska sveučilišta (Illinois, Duke, Stanford i dr.) i renomirane svjetske tvrtke (Google, IBM, Meta i dr.). Sveučilišta često nude akademske tečajeve, dok tvrtke nude tečajeve koji su usmjereni na specifične vještine i stručna znanja potrebna za tržište rada. To omogućava polaznicima pristup raznolikom i relevantnom sadržaju, bilo da žele poboljšati svoje akademske vještine ili steći praktična znanja za karijeru.

Obično traju nekoliko tjedana, u potpunosti su online i sačinjeni su od videopredavanja, čitanja zadane literature i zadataka.

Specijalizacije (Specializations) predstavljaju niz povezanih individualnih tečajeva osmišljenih kako bi korisniku pomogle da ovladaju određenom temom ili vještinom, vlastitim tempom učenja. Svaka specijalizacija pruža dublje razumijevanje određenog područja, omogućujući strukturirano usmjerenje na određenu kompetenciju ili tematsko učenje. Kraće specijalizacije uključuju samo tri (3) tečaja, dok duže specijalizacije mogu uključivati deset (10) ili više tečajeva.

Profesionalni certifikacijski programi (Professional Certificate) osmišljeni su kao programi za stjecanje mikrokvalifikacija potrebnih za rad u realnom sektoru. Vođeni od strane stručnjaka iz vodećih svjetskih tvrtki kao što su Google, Meta, IBM i druge, ovi programi omogućavaju stjecanje ključnih vještina potrebnih na tržištu rada te certifikat o uspješno završenom programu odnosno stečenoj mikrokvalifikaciji kao vrijedan dodatak životopisu.

Vođeni projekti (Guided Projects) pružaju interaktivno iskustvo učenja u u kojima polaznici mogu primijeniti stečeno znanje u stvarnim situacijama. Pokrivaju širok spektar tema i vještina kao npr. projekti iz područja podatkovne znanosti i strojnog učenja (analiza podataka, vizualizacija podataka), programiranja i kodiranja, (Python, Java, web design…), poslovanja i marketinga, projekti za učenje jezika, projekti iz područja dizajna i kreativnosti te mnogi drugi.

Platforma omogućuje pristup ocjenama i kvizovima (assessments and quizzes) koji učvršćuju razumijevanje gradiva te mjere napredak, osiguravajući sveobuhvatan i uzbudljiv put učenja.

Priznavanje i vrednovanje certifikata stečenih na Courseri

Edukacije organizirane na platformi Coursera omogućuju stjecanje vještina i kompetencija neformalnim putem. Po obavljenim predviđenim aktivnostima u okviru edukacije, polaznici
stječu certifikat o savladanom programu.

Certifikati o završenim Courserinim programima mogu studentima biti priznati, interkulikularno (biti djelomično priznati na razini kolegija) ili ekstrakulikularno (biti uneseni u dopunsku ispravu o studiju).

Sveučilište u Rijeci donijelo je Smjernice za priznavanje i vrednovanje certifikata stečenih putem platforme Coursera kojima je primarni cilj razvoj kompetencija nastavnika/nastavnica Sveučilišta u Rijeci u priznavanju ishoda učenja edukacija obavljenih na Coursera platformi koje su u suglasju s programskim ishodima na studijima Sveučilišta u Rijeci i posljedično oslobađanje studenata od dijelova studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci.

Edukacije na Courseri moguće je pretraživati i putem sljedećih kataloga:

  • C4C katalog – katalog tečajeva pretraživ po područjima, vještinama, nazivu, razini, s istaknutim najtraženijim sadržajima te praktičnim vođenim projektima
  • Funcion-wise Curation Collections – zbirka tečajeva kreirana uz pomoć Courserinog internog mehanizma za strojno učenje Skills Graph koji povezuje vještine s tečajevima na temelju podataka prikupljenih od korisnika (70+ milijuna polaznika) i više od 2400 poslovnih klijenata (sveučilišta i tvrtki)
  • Professional Certificates – zbirka profesionalnih certifikacijskih programa
  • DigCompEdu Skill Recommendation – zbirka preporučenih Courserinih tečajeva usklađena s Europskim okvirom za digitalnu kompetenciju nastavnika (DigCompEdu), općim referentnim okvirom za podršku razvoju digitalnih kompetencija specifičnih za nastavnike

Više o Courseri, načinu pristupanja platformi, odabira edukacijskih sadržaja i mogućnostima koje Coursera pruža pronađite u Coursera Learner Guideu ili putem Learner Help Centera.

Za dodatna pitanja i pojašnjenja možete se javiti e-poštom na coursera@uniri.hr

Skip to content