CATEGORY

Sveučilište u Rijeci – društveno angažirano sveučilište

28.11.2019. / news / About the University

Sveučilište u Rijeci dio je projekta TEFCE (eng. Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education“)

Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka partneri su na Erasmus+ projektu “Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta”, eng. Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education“ (TEFCE) gdje je jedan od ciljeva projekta razviti inovativni instrument za podršku, procjenu i vrednovanje aktivnosti suradnje europskih sveučilišta i zajednica u kojima ona djeluju. 

Projektom TEFCE se nastoji izravno doprinijeti zajedničkom europskom pristupu za poticanje civilne misije visokih učilišta. U skladu je to s europskim prioritetima u modernizaciji visokog obrazovanja koji ističu kako je važno da visokoškolske institucije nisu izolirane, već da budu mjesta razvoja i povezivanja sa svojim zajednicama.

Snage i potencijali društvenog angažmana 

Ekspertni tim projekta posebno je naglasio kao jake strane našeg Sveučilišta sveučilišne pojedince koji nose društveni angažman, studente, dugogodišnju kulturu njegovanja društvenog angažmana i podršku sveučilišnog vodstva. Snaga našeg Sveučilišta prepoznata je i u jedinstvenim organizacijskim oblicima – našim sveučilišnim centrima, kao mjestima na kojima dolazi do istinske sinergije znanstvenog rada i potreba u zajednici.

Više o samoj vijesti možete pronaći na poveznici(VOX studeni 2019.).

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI