Vrednovanje programa

Postupak vrednovanja programa cjeloživotnog obrazovanja pokreće se zahtjevom za vrednovanjem koji se podnosi Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci.
 
Zahtjev sačinjavaju:
-      prijedlog novog programa cjeloživotnog obrazovanja u formi ispunjenih obrazaca za opis programa cjeloživotnog obrazovanja, obrazaca za opis prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa, obrazaca financijske analize te obrazaca o osiguranju kvalitete i praćenju uspješnosti izvedbe programa;
-          odluka o usvajanju programa od nadležnog tijela nositelja programa;
-          životopisi predavača.
 
Zahtjev za vrednovanje programa podnosi se u periodu od 1. listopada do 30. svibnja akademske godine. Postupak vrednovanja traje naviše 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za vrednovanjem.