Ostali programiCOST - Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja
http://www.cost.esf.org/
Read more...
 
Europa za građane (2014.-2020.)

Program Europa za građane namjenjen je promicanju aktivnog europskog građanstva s glavnim ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske unije financijskim instrumentima koji promiču aktivno europsko građanstvo.

Read more...
 
EUREKA
EUREKA – A Network for Market Oriented Research and Development

EUREKA predstavlja Europsku mrežu za tržišno orijentiran razvojno - istraživački rad. Ova mreža omogućava partnerima brz pristup iznimnoj količini znanja, vještine i ekspertize diljem Europe te ubrzava pristup nacionalanim privatnim i javnim sredstvima sufinanciranja.
Read more...
 
Program za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSi
EU Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Employment and Social innovation EaSi) objedinjava tri ranija programa: PROGRESS, EURESS i Progres Microfinance.
Read more...
 
Kreativna Europa
 
Kreativna Europa (2014. - 2020.) je novi program EU koji pod istim imenom okuplja nekad tri zasebna programa: Kultura (2007. - 2013.), MEDIA i MEDIA Mundus.
Read more...
 
CIP
http://ec.europa.eu/cip/
Read more...
 
CEI - Centralno europska inicijativa
http://www.ceinet.org/
Read more...
 
NATO Science
http://www.nato.int/science/index.html
Read more...