KATEGORIJE

Mjesec cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci

12.10.2020. / vijesti / cjeloživotni programi

Cjeloživotni programi Sveučilišta u Rijeci namijenjeni su usavršavanju za postojeći ili novi posao kao i osobnom razvoju. Na Sveučilištu u Rijeci programi se akreditiraju od 2010. godine. Do rujna 2020. akreditirano je 100 programa.

Tijekom prošle godine programe cjeloživotnog učenja na UniRi pohađalo je 951 polaznik na 36 aktivnih programa. Polaznici su ukupno stekli 708 ECTS-a

Sveučilište u Rijeci cjeloživotno obrazovanje razvija i u znanstveno-edukacijskom centru u Palači Moise na Cresu.

Fakultet dentalne medicine – Međunarodna ljetna škola ortodoncije Sveučilišta u Rijeci

Međunarodna ljetna škola ortodoncije Sveučilišta u Rijeci je akreditirani program cjeloživotnog obrazovanja koji donosi 5 ECTS bodova. Izvodi se na Fakultetu dentalne medicine Rijeka. Ove akademske godine održat će se petu godinu za redom u terminu 23. 8. – 3. 9.2020. u hibridnom obliku. Traje 10 dana tijekom kojih se organiziraju online predavanja i diskusije slučajeva na engleskom jeziku preko platforme Merlin na kojem ima otvoren e-kolegij. Sva predavanja se snimaju te su snimke naknadno dostupne za pregledavanje. Osim domaćih predavača kao gosti su predavači iz inozemstva. Prethodnih godina bili su iz Italije, Norveške, Egipta, Bugarske, Slovenije, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije. Polaznici mogu biti i fizički prisutno u Praktikumu Katedre za ortodonciju Fakulteta dentalne medicine opservirajući klinički rad. Aplicirati za Ljetnu školu mogu specijalizanti ortodoncije, specijalisti i studenti poslijediplomskog studija. Voditelj ljetne škole je prof. dr. sc. Stjepan Špalj.

 

Sve informacije objavljuju se na Facebook stranici Katedre za ortodonciju:

https://www.facebook.com/Department-of-Orthodontics-University-of-Rijeka-Croatia-863218660478407

 

 

 

Filozofski fakultet – Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci povremeno organizira program cjeloživotnog obrazovanja Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce u svrhu stručnog usavršavanja. Program se odvija u dva modula. Kroatistima je namijenjen lektorski modul. Ostalim polaznicima, u prvom redu društvenoga i humanističkog usmjerenja, namijenjen je poseban modul usavršavanja iz područja hrvatskoga jezika. Polaznici obaju modula programom stječu nova (praktična) znanja iz hrvatskoga standardnog jezika i razvijaju specifične vještine primjene standardnoga jezika te će time biti konkurentniji na tržištu rada kad je riječ o poslovima u kojima je potrebna visoka razina poznavanja i primjene hrvatskoga standardnog jezika.

 

Teme programa su: Jezična pravilnost i funkcionalno jezično raslojavanje, Jezične razine, norme i praksa (lektorska/prevodilačka), Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku, Teorija i praksa hrvatske interpunkcije, Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem, Redaktura i lektura u pisanim medijima te Lektura u govorenim medijima.

 

Vrijeme održavanja: tri mjeseca, petkom navečer (18–20.15) i subotom ujutro (9–12.30).

Trajanje programa: 60 sati

Broj ECTS-a koji se stječu završetkom programa: 10 bodova.

Izvođenje nastave: hibridno (na daljinu i na Filozofskome fakultetu, Sveučilišna avenija 4 (Sveučilišni kampus), Rijeka)

Cijena programa: 3.500,00 kn (moguće obročno plaćanje do 3 rate: 1. rata 2.000,00 kn; 2. rata 1.000,00 kn; 3. rata 500,00 kn)

Filozofski fakultet – Mladi u suvremenom društvu

Program cjeloživotnog obrazovanja o mladima – Mladi u suvremenom društvu – u partnerstvu provode Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Program se prvi puta na Sveučilištu u Rijeci, kao pilot projekt, provodio akademske godine 2017/2018 s 30 polaznika iz čak 16 različitih gradova u Hrvatskoj i susjednoj BiH.

Na brojnim sveučilištima u državama Europske unije i šire, područje studija o mladima (youth studies) spada u grupu društvenih znanosti te se programi koji obrazuju stručnjake u radu s mladima izvode na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim razinama (sveučilišni i specijalistički programi). U kontekstu hrvatskog visokoškolskog okvira to (još) nije slučaj, tako da ovaj program cjeloživotnog obrazovanja predstavlja prvi takav obrazovni program ciljano usmjeren poučavanju o mladima u Hrvatskoj i regiji.

Dinamičnost i kompleksnost suvremenog društva nalaže sustavan i koherentan pristup u identifikaciji, analizi i evaluaciji ukupnog socijalnog konteksta u kojem egzistiraju različite društvene skupine s ciljem razvijanja responzivnih, adekvatnih i kvalitetnih javnih politika usmjerenih na efikasno rješavanje njihovih problema. Mladi, kao zasebna društvena skupina, nisu izuzetak, a u brojnim normativnim i drugim aktima na nacionalnim, međunarodnim i globalnim razinama prepoznata je njihova specifičnost, kao i važnost kvalitetnog obrazovanja stručnjaka koji će raditi za i sa mladima.

Program Mladi u suvremenom društvu se sastoji od tri modula koji zajedno pokrivaju najvažnije teme iz područja mladih – (I) istraživanja mladih, (II) rad s mladima i (III) participacija mladih u razvoju zajednice. Svaki od modula sastoji se od obveznih i izbornih predmeta, a u njihovoj izvedbi sudjeluje (međunarodni) interdisciplinarni tim nastavnika i stručnjaka i  iz područja pedagogije, sociologije, filozofije, političkih znanosti, psihologije, socijalnog rada i kulturnih studija. Program ukupno nosi 30 ECTS bodova.

Novi ciklus izvedbe programa planiramo u 02/2021 pa pozivamo one zainteresirane koji već rade s mladima ili ih to područje zanima kao potencijalno novo karijerno područje, da nam se svakako jave.

Kontakt osoba: izv.prof.dr.sc. Bojana Ćulum Ilić, voditeljica programa (bculum@ffri.hr)

Filozofski fakultet – Riječka kroatistička škola

Riječka kroatistička škola je centar za učenje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika pri Odsjeku za kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

U okviru programa cjeloživotnoga obrazovanja RKŠ organizira Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika koji se sastoji od 60 sati i može biti pripremom za Ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Tečaj je namijenjen svima kojima hrvatski nije prvi jezik, a žele ga (na)učiti iz privatnih ili poslovnih razloga.

Više o nama možete pronaći na rks.ffri.hr, a možete nas pratiti i na društvenoj mreži Facebook.

Program se održava i na daljinu, a za sve dodatne informacije obratite se na rks@ffri.hr.

Riječka kroatistička škola predstavljena je i u časopisu Croglotta (travanj 2015.) – https://issuu.com/croglotta/docs/issue_croglotta.

 

Ekonomski fakultet Rijeka – Program izobrazbe u području javne nabave

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja vještina i sposobnosti sustava javne nabave čime se stječe formalni preduvjet i priprema polaznika za polaganje ispita radi dobivanja Certifikata iz područja javne nabave.

Ekonomski fakultet u Rijeci dugogodišnji je nositelj ovlaštenja za provedbu programa izobrazbe u području javne nabave.

Program uključuje 50 nastavnih sati, od čega 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, planiranje u sustavu javne nabave, odabir te provedba postupka javne nabave.

Više o programu možete pronaći na službenoj Internet stranici fakulteta.

Novi ciklus održavanja programa izobrazbe održava se u terminima:

09., 10., 11., 16., 17., 18. listopada 2020.godine.

 

Ekonomski fakultet Rijeka – Online marketing

Tečaj je osmišljen kao brza poslovna edukacija koja kombinacijom predavanja stručnjaka iz prakse (Newsletter kampanje; Google Adwords; SEO optimizacija; Google Analytics; Social Media Marketing i Video online komunikacija) i radionica (provođenje Newsletter kampanje, postavljanje i optimizacija vlastite Google Adwords oglašavačke kampanje, te izrada plana objava na društvenim mrežama) ostvaruje ravnotežu u smislu širine i dubine ponuđenog sadržaja.

 

Tečaj je namijenjen malim poduzetnicima i djelatnicima u marketingu i prodaji koji žele moći samostalno upravljati jednostavnim oblicima i alatima digitalnog marketinga, ali i menadžerima koji žele razumjeti osnove online marketinga kako bi si olakšali komunikaciju s digitalnim marketing agencijama.

 

Više o programu možete pronaći na službenoj internet stranici fakulteta

Ekonomski fakultet Rijeka (EFRI IBW) – Pregovaranje u međunarodnom poslovanju

Program traje  kroz 56 sati aktivne nastave na engleskom jeziku te sadrži 4 modula:

 • Poslovno pregovaranje
 • Komunikacija u poslovnom pregovaranju
 • Međunarodno pregovaranje
 • Prezentacije polaznika i realizacija zadatka

 Po završenom programu  svaki od polaznika će moći:

 • razlikovati kako poslovni subjekti pregovaraju
 • argumentirati kako pregovarači u međunarodnom pregovaranju postižu win-win rješenje
 • analizirati svoje pregovaračke vještine, proširiti svoj pregovarački potencijal i usvojiti nove pregovaračke metode
 • povećati svijest o važnosti međukulturalnih razlika
 • opisati kako se kulturalni utjecaji odražavaju na međunarodnu praksu pregovaranja
 • razviti ključne taktike u međunarodnom pregovaranju sa zapadnim i istočnim zemljama svijeta
 • strateški i samostalno pristupiti poslovnim pregovorima kako bi se osiguralo win-win rješenje
 • naučiti prezentacijske vještine s ciljem stvaranja pozitivnog „halo” učinka
 • razumjeti neverbalnu komunikaciju kao prednost poslovnog pregovaranja

 Više o programu možete pronaći na službenoj internet stranici fakulteta

Novi ciklus programa predviđen je za svibanj 2021.godine.

Ekonomski fakultet Rijeka – Besplatan online tečaj kineskog jezika za početnike

Riječ je o programu cjeloživotnog obrazovanja koji provodi Konfucijev institut koji je sveučilišni centar za kineski jezik, kulturu i poslovanje. Predavači su izvorni kineski govornici, a nastava se provodi na engleskom jeziku kroz  70 školskih sati predavanja i  kroz otprilike 300 novih znakova čime će se polaznike uvesti u osnove kineskoga jezika i kulture.

Tijekom veljače 2021.godine provoditi će se upisi nove generacije polaznika tečaja za polaznike, te će se provodit isključivo online, koristeći raspoložive online platforme.

 

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici fakulteta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Menadžment hotelske prodaje i recepcijsko poslovanje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu priprema novi program cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment hotelske prodaje i recepcijsko poslovanje“ namijenjen specijalistima i djelatnicima u turizmu iz područja prodaje, marketinga i recepcijskog poslovanja ali i početnicima u tom području.

Program je prilagođen svim vrstama hotelskih objekata obzirom na veličinu i lokaciju objekta. Polaznici će usvojiti najnovija stručna znanja iz područja online prodaje, upravljanja i analize tržišta, online i offline marketinga, revenue managementa, recepcijskog poslovanja, implementacije i upravljanja PMS operacijskim sustavima s naglaskom na Oracle Hospitality’s OPERA  Property Management sustav, Channel Manager softwera,  zaštite podataka i imovine hotela te poslovnog komuniciranja u prodaji na tri strana jezika.

Naglasak programa je na praktičnoj interaktivnoj nastavi i vježbama u kojoj će uz brojne vodeće stručnjake iz prakse biti omogućena primjena stečenih znanja u svakodnevnom poslu.

Program je trenutno u postupku akreditacije, a sve informacije o prijavi i upisu polaznika bit će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta www.fmtu.uniri.hr. Za sve informacije obratite nam se putem e-maila: vedranz@fthm.hr .

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Specijalist odjela hrane i pića

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu najavljuje upis desete generacije polaznika programa cjeloživotnoga obrazovanja Specijalist odjela hrane i pića. Program traje jednu akademsku  godinu, tj. dva semestra s ukupnim fondom od 400  sati.

Sastoji se od dva modula: Gastronomije i Restoraterstva.

Modul Gastronomije podrazumijeva svladavanje znanja iz područja suvremenih gastronomskih trendova, pravilne prehrane, umijeća slastičarstva i pekarstva, marketinga u odjelu hrane i pića, praćenja troškova u odjelu HiP-a.

U modulu Restoraterstva naglasak je na uslužnim procesima u restoraterstvu, somelijerstvu i enologiji, sigurnosti hrane, baru i barskom poslovanju, te stranim jezicima sa stručnim nazivljem kao što je engleski, njemački, francuski i talijanski.

Završetkom programa stječe se naziv Specijalist odjela hrane i pića s pravom upisa u elektronsku radnu knjižicu s obzirom da program ima dopusnicu za izvođenje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Pored toga, po uspješnom završetku programa polaznici stječu i potvrda s 30 ECTS jer je program sukladan bolonjskim principima i akreditiran od strane Sveučilišta u Rijeci. Za sve programe nudimo povoljne uvjete financiranja kroz odgodu plaćanja, plaćanje u više obroka te popuste na određeni broj polaznika.

Sve informacije o prijavi i upisu polaznika na program Specijalist odjela hrane i pića mogu se pronaći na web stranici Fakulteta https://www.fthm.uniri.hr/studiji/cjelozivotno-obrazovanje/specijalist-odjela-hrane-i-pica .

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Specijalist somelijerstva

Ključni cilj programa cjeloživotnoga obrazovanja Specijalist somelijerstva je ponuditi usavršavanje za poslove specijalista/ice somelijerstva svim osobama s minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje žele imati usko specijalizirano strukovno zvanje, te svim ostalim zainteresiranim kandidatima koji žele proširiti i usavršiti svoja dosadašnja znanja.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, sa svojim predavačima i partnerima iz gospodarstva omogućuje stjecanje dodatnih, specijalističkih znanja iz eno-gastronomije, kulture vina i ostalih pića ali i dodatno usavršavanje u širokom spektru osobnih, komunikacijskih i prodajnih vještina.

Program će se realizirati kroz 450 sati u trajanju od jedne akademske godine. Završetkom programa omogućit će se upis zvanja Specijalist/ica somelijerstva u elektronsku radnu knjižicu te stjecanje potvrde s naznakom ostvarenih ECTS bodova.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Specijalist Caffe bara

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu najavljuje početkom 2021. godine upis prve generacije programa cjeloživotnoga obrazovanja Specijalist caffe bara. Program sadrži 220 sati teorijske i praktične nastave, a održavat će se u specijaliziranom kabinetu za barsko poslovanje.

Sadržaji koje će polaznici slušati tijekom osposobljavanja predstavljaju nadogradnju u odnosu na do sada dostupne programe formalnog ugostiteljskog obrazovanja, a neki poznati sadržaji realizirat će se na višoj razini pomoću novih tehnoloških postupaka. Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost veće konkurentnosti na tržištu rada, upis zvanja u elektronsku radnu knjižicu te stjecanje potvrde s naznakom ostvarenih ECTS bodova.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Specijalist koktel bara

Program osposobljavanja Specijalist koktel bara u trajanju od 220 sati realizirat će se redovitom i konzultativno-instruktivnom nastavom. Osposobljavanje je namijenjeno prvenstveno osobama koje su kreativne, vješte, društvene, snalažljive u svim prilikama. Obrazovanjem i dodatnim usavršavanjem polaznici stječu znanja u području nabave pića i ostalih potrepština, vještine pripreme i kreiranja različitih pića, ukrašavanja pića te poslovnoj psihologiji i komunikaciji u baru. Program se temelji na praktičnoj nastavi. Osim teorije i vježbi koje čine osnovu ovog zanimanja, usavršavanje svim polaznicima osigurava praksu u realnim uvjetima za vrijeme trajanja programa. Po završetku programa polaznicima je omogućen upis zvanja u elektronsku radnu knjižicu te stjecanje potvrde s naznakom ostvarenih ECTS bodova.

 

Sve informacije o prijavi i upisu polaznika na nove programe koji su u postupku akreditacije bit će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta www.fmtu.uniri.hr . Za sve informacije obratite nam se putem e-maila: kmikinac@fthm.hr .

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Kineski jezik u turizmu za početnike

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u suradnji s Konfucijevim institutom otvara prijave na program cjeloživotnog obrazovanja „Kineski jezik u turizmu za početnike“ (početni program).

PRIJAVE na program vrše se putem Google obrasca https://forms.gle/46q93P9p2yJ2Lfa38 te su otvorene do 1. studenog 2020.godine. Pohađanje programa je BESPLATNO za sve polaznike.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Poslovno komuniciranje na kineskom za početnike

Program cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno komuniciranje na kineskom za početnike“ (napredni program) će se održati u ljetnomsemestru ove akademske godine.

S obzirom  na postojeću epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom  COVID-19  tijekom ove akademske godine 2020./2021. nastava na navedenim programima će se odvijati u skladu s online modelom putem platforme Microsoft Teamsa.

Detaljne informacije o programima učenja kineskog jezika mogu se pronaći na web stranici Fakulteta https://www.fthm.uniri.hr/studiji/cjelozivotno-obrazovanje .

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Hotelske domaćice

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu najavljuje upis polaznika na program stručnog usavršavanja za poslove Hotelske domaćice s pravom upisa profesionalnog zanimanja u radnu knjižicu. Program je namijenjen svima koji žele postati visoko kvalificirana i obrazovana hotelska domaćica i onima koji žele nadograditi svoja znanja, vještine i kompetencije u poslovima hotelskoga domaćinstva.

Program je trenutno u postupku reakreditacije, a upis polaznika očekujemo uskoro.

Za sve informacije obratite nam se putem e-maila: ivanai@fthm.hr .

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- Strani jezici u turizmu za početnike

Uvidjevši ulogu i važnost koju strani jezici imaju u turizmu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji je uveo programe učenja stranih jezika za edukaciju turističkog kadra.

Programi su multidisciplinarni što se očituje u njihovoj namjeri usvajanja stranih jezika turističke struke, pri čemu se osim usvajanja jezičnih znanja usvajaju i određeni elementi navedene struke (hotelski sadržaji i usluge, kulturno-povijesna baština turističke destinacije). Cilj programa je ukazati na važnost poznavanja stranih jezika u kontekstu poboljšanja kvalitete turističke usluge te samim time konkurentnosti na turističkom tržištu.

 

Fakultet nudi učenje stranih jezika kroz 3 tečaja za početnike:

 • „Njemački jezik u turizmu za početnike“
 • „Talijanski jezik u turizmu za početnike“
 • „Francuski jezik u turizmu za početnike“

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima

Uvidjevši ulogu i važnost koju strani jezici imaju u turizmu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji je uveo programe učenja stranih jezika za edukaciju turističkog kadra.

Programi su multidisciplinarni što se očituje u njihovoj namjeri usvajanja stranih jezika turističke struke, pri čemu se osim usvajanja jezičnih znanja usvajaju i određeni elementi navedene struke (hotelski sadržaji i usluge, kulturno-povijesna baština turističke destinacije). Cilj programa je ukazati na važnost poznavanja stranih jezika u kontekstu poboljšanja kvalitete turističke usluge te samim time konkurentnosti na turističkom tržištu.

te 4 tečaja za napredne:

 • „Poslovno komuniciranje u turizmu na engleskom jeziku“
 • „Poslovno komuniciranje u turizmu na njemačkom jeziku“
 • „Poslovno komuniciranje u turizmu na talijanskom jeziku“
 • „Poslovno komuniciranje u turizmu na francuskom jeziku“

 

Svaki polaznik može upisati jedan ili više jezika koji se nude u okviru predloženog programa. Svaki tečaj je organiziran u trajanju od 30 sati. Na kraju programa polaže se ispit nakon kojeg polaznik dobiva odgovarajuću potvrdu s naznakom ostvarenih 3 ECTS boda.

UVJET ZA UPIS NA PROGRAME je završena najmanje četverogodišnja srednja škola.

PRIJAVE na program „Strani jezici u turizmu za početnike“ vrše se putem google obrasca https://forms.gle/2ygcF9poUfF68CmY9 te su OTVORENE do 8. studenog 2020. godine.

PRIJAVE na program „Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima“ vrše se putem google obrasca https://forms.gle/sKZVUoweF2AyS3NY9 te su OTVORENE do 8. studenog 2020. godine.

 

Detaljne informacije o programima mogu se pronaći na web stranici Fakulteta https://www.fthm.uniri.hr/studiji/cjelozivotno-obrazovanje ili nam se možete obratiti na mail anita.radnic@fthm.hr (telefon 051/294-205).

NAPOMENA: S obzirom na postojeću epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom  COVID-19  tijekom ove akademske godine 2020./2021. nastava na navedenim tečajevima će se odvijati u skladu s online modelom putem platforme Microsoft Teamsa.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Menadžment kamping resorta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je uspješno priveo kraju 4. generaciju programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ te kreće u promociju novog ciklusa programa koji je planiran za veljaču/ožujak 2021. godine.

Riječ je o prvom programu cjeloživotnoga obrazovanja iz kamping menadžmenta u Hrvatskoj, razvijenom da bi polaznicima omogućio učenje i svladavanje  specifičnih znanja iz područja suvremene kamping usluge. Polaznici će nakon završenog programa biti u stanju preuzeti odgovornosti složenijih zadaća iz raznih područja kamping usluge te izgraditi poduzetničke sposobnosti stvaranja i vođenja kampa. Stečena znanja i kompetencije iz raznih područja kamping usluge doprinijet će razvoju ukupne kamping ponude u pravcu kvalitetne diferencijacije i specijalizacije, čime se u cjelini ostvaruje značajna konkurentska prednost hrvatske kamping usluge na Mediteranu.

Program se sastoji od dva dijela: teorijskog i terenskog dijela. Teorijska nastava održava se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a terenska nastava u kampu s minimalno 4 zvjezdice.

Detaljne informacije o programima mogu se pronaći na web stranici Fakulteta https://www.fmtu.uniri.hr/studiji/cjelozivotno-obrazovanje/menadzment-kamping-resorta  ili nam se možete obratiti na mail mkr@fthm.hr .

Sveučilišna knjižnica Rijeka – Informacijski alati za istraživače

Program je osmišljen sa ciljem zadovoljavanja potrebe da se u populaciji istraživača, osobito pripadnika Sveučilišta u Rijeci, prošire znanja i vještine korištenja suvremenih alata za upravljanje znanstvenim informacijama potrebnima u istraživačkom radu, kao i alata za učinkovito predstavljanje znanstvenih radova široj znanstvenoj i društvenoj zajednici u cilju povećanja znanstvene produktivnosti i globalne vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja.

Program je namijenjen istraživačima zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci. Za pohađanje ovog programa mogu se javiti i oni istraživači u javnom i privatnom sektoru koji djeluju izvan visokoškolskog sustava.

Uvjeti upisa na program:  Završen sveučilišni diplomski studij

Opis programa: Program se sastoji od pet predmeta koji kronološki prate proces izrade, objavljivanja i vrednovanja znanstvenog rada. Svaki predmet izvodi se kao jednodnevna edukacija koja se sastoji od predavanja, radionice i vježbi. Polaznici mogu odabrati pohađanje jedne, više ili svih nastavnih cjelina.

Popis predmeta:

1.Informacijske službe i usluge za istraživače

2.Alati za pretraživanje znanstvenih izvora

3.Alati za upravljanje znanstvenim informacijama

4.Alati za objavljivanje znanstvenih radova

5.Alati za vrednovanje i postizanje vidljivosti  znanstvenog rada

 

Po odslušanim predavanjima, radionicama i vježbama, polaznicima se uručuje svjedodžba.

Novi cikluis održavanja predviđen je za studeni 2020. godine.

Izvođtenje nastave: Na daljinu.

Više o programu:

https://svkri.uniri.hr/images/Informacijski_alati_za_istra%C5%BEiva%C4%8De_.pdf

Za dodatne informacije obratite se na: cjelozivotno@svkri.hr

 

Skip to content