STUDIRANJE / STUDIJI / PRIJEDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJI

Prijediplomski i integrirani studiji

Sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studiji traju tri godine i njihovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova ili četiri godine i njihovim se završtekom stječe 240 ECTS bodova. Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / bacalaurea) uz naznaku struke (univ. bacc.), a završetkom stručnog prijedipomskog studija stječe se naziv provostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke (bacc.). Sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studiji osposobljavaju studente/studentice za zapošljavanje na određenim stručnim poslovima te ih pripremaju za nastavak studija na diplomskoj razini.

Određeni sveučilišni studijski programi provode se integrirano kao prijediplomska i diplomska razina. Sveučilišni integrirani studiji mogu trajati pet godina te se njihovim završetkom stječe 300 ECTS bodova, a mogu trajati i šest godina te se njihovim završetkom stječe 360 ECTS bodova.

U nastavku se nalazi popis sveučilišnih prijediplomskih, stručnih prijediplomskih i sveučilišnih integriranih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica uz napomenu da integrirane studije izvode Ekonomski, Medicinski, Pravni i Učiteljski fakultet.

Studiraj na Sveučilištu u Rijeci – letak s popisom studija

accordion-block_626506b0055570e5294338f9db2cf7f8

Akademija primijenjenih umjetnosti

accordion-block_75a37f3054daa58fe3ea26034babc4db

Ekonomski fakultet

accordion-block_8cce5f076877b8437facef10b6e79194

Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova

accordion-block_e73411e80efa49b015b1eed5f2f1d6d5

Fakultet dentalne medicine

accordion-block_0d692e8c1d04d89849fe508973c45c3e

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

accordion-block_a9259a9376225f430aadd15cd5e0fa89

Fakultet za fiziku

accordion-block_725b91d1fada7992a118595ed77abca6

Fakultet za matematiku

accordion-block_4378fd5350553d24b822fa833b757e30

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

accordion-block_3009a20ce518286c2b1d8cfe403aad72

Fakultet zdravstvenih studija

accordion-block_c869ccbb5e93f6e750b3a6d153cce24f

Filozofski fakultet

accordion-block_ec9cde63131f3b3eac51d552fb5d9829

Građevinski fakultet

accordion-block_0e05fa4741cc6c7a6ec14ad475e6f72e

Medicinski fakultet

accordion-block_15569ee67a59311a5a89c42ebeafb96f

Pomorski fakultet

accordion-block_54bb639fb5bc1c0f1ed0cd6bf3b4f22b

Pravni fakultet

Sveučilište u Rijeci

accordion-block_758210cca875b34484a364b5be7b54b3

Tehnički fakultet

accordion-block_7469f8147fd7ad25e3a889e33333d4a3

Učiteljski fakultet

Skip to content