STUDIRANJE / STUDIJI / PRIJEDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJI

Prijediplomski i integrirani studiji

Sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studiji traju tri godine i njihovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova ili četiri godine i njihovim se završtekom stječe 240 ECTS bodova. Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / bacalaurea) uz naznaku struke (univ. bacc.), a završetkom stručnog prijedipomskog studija stječe se naziv provostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke (bacc.). Sveučilišni odnosno stručni prijediplomski studiji osposobljavaju studente/studentice za zapošljavanje na određenim stručnim poslovima te ih pripremaju za nastavak studija na diplomskoj razini.

Određeni sveučilišni studijski programi provode se integrirano kao prijediplomska i diplomska razina. Sveučilišni integrirani studiji mogu trajati pet godina te se njihovim završetkom stječe 300 ECTS bodova, a mogu trajati i šest godina te se njihovim završetkom stječe 360 ECTS bodova.

U nastavku se nalazi popis sveučilišnih prijediplomskih, stručnih prijediplomskih i sveučilišnih integriranih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica uz napomenu da integrirane studije izvode Ekonomski, Medicinski, Pravni i Učiteljski fakultet.

accordion-block_626506b0055570e5294338f9db2cf7f8

Akademija primijenjenih umjetnosti

accordion-block_87079368d907562c1697604bc066e273

Ekonomski fakultet

accordion-block_84ef827fd3c5abe7dc176c1ff8c0b5ba

Fakultet dentalne medicine

accordion-block_0d692e8c1d04d89849fe508973c45c3e

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

accordion-block_a9259a9376225f430aadd15cd5e0fa89

Fakultet za fiziku

accordion-block_cdc8da0ebda21c7e0dc87a6497f9f0a7

Fakultet za matematiku

accordion-block_4378fd5350553d24b822fa833b757e30

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

accordion-block_a8d12d2de8819717531a267fa8348d95

Fakultet zdravstvenih studija

accordion-block_40ae1d47e112b3b218f43182451b52fe

Filozofski fakultet

accordion-block_ec9cde63131f3b3eac51d552fb5d9829

Građevinski fakultet

accordion-block_c9833912b4b7b8c4011c5954de466cfd

Medicinski fakultet

accordion-block_514ec5c8d5ac3e333a20dfbc6d486377

Odjel za biotehnologiju

accordion-block_15569ee67a59311a5a89c42ebeafb96f

Pomorski fakultet

accordion-block_2903aaf3876959b44d3d37ee44f982c2

Pravni fakultet

Sveučilište u Rijeci

accordion-block_758210cca875b34484a364b5be7b54b3

Tehnički fakultet

accordion-block_7469f8147fd7ad25e3a889e33333d4a3

Učiteljski fakultet

Skip to content