NATJEČAJI / ZAPOŠLJAVANJE

Zapošljavanje

Popis natječaja za zapošljavanje na Sveučilištu u Rijeci

Radno mjesto Sastavnica Vrsta ugovora Radno vrijeme Datum objave
1 doktorand-asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 14/10/2021
9 više radnih mjesta Fakultet dentalne medicine određeno / 07/10/2021
6 više radnih mjesta Odjel za biotehnologiju određeno / 07/10/2021
3 više radnih mjesta Ekonomski fakultet određeno / 07/10/2021
1 stručni suradnik - mladi istraživač Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 06/10/2021
1 stručni suradnik za projekte Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 06/10/2021
1 stručni savjetnik - psiholog Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 06/10/2021
1 voditelj međunarodnih odnosa Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 06/10/2021
4 doktorandi Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 29/09/2021
6 više radnih mjesta Tehnički fakultet određeno / 29/09/2021
1 poslijedoktorand Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 24/09/2021
1 viši stručni suradnik Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 22/09/2021
1 asistent Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 15/09/2021
1 asistent Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 02/09/2021
1 izvanredni profesor Studij politehnike određeno puno radno vrijeme 23/07/2021
2 doktorand - asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 20/07/2021
1 asistent Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 20/07/2021
1 poslijedoktorand Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 20/07/2021
1 poslijedoktorand Fakultet dentalne medicine određeno puno radno vrijeme 14/07/2021
1 docent Fakultet dentalne medicine naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 14/07/2021
1 asistent Fakultet dentalne medicine određeno puno radno vrijeme 14/07/2021
2 asistent Odjel za biotehnologiju određeno puno radno vrijeme 14/07/2021
2 spremačica Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 14/07/2021
1 stručni referent za tehničke poslove Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 14/07/2021
2 stručni suradnik za projekte u Centru za EU projekte i transfer znanja Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 14/07/2021
2 spremačica Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 14/07/2021
1 stručni suradnik u Uredu Rektora za projekte Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 14/07/2021
1 položaj I. vrste - voditelj Ureda za poslove vođenja poslovnih knjiga sveučilišnih odjela Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 14/07/2021
1 predavač Tehnički fakultet naslovno / 01/07/2021
1 asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 01/07/2021
1 asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 01/07/2021
1 poslijedoktorand Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 23/06/2021
7 više radnih mjesta Filozofski fakultet određeno puno radno vrijeme 23/06/2021
1 Poslijedoktoranda na projektu YUFE (Centar za napredne studije jugoistočne Europe) Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 17/06/2021
1 izvanredni profesor Ekonomski fakultet neodređeno puno radno vrijeme 30/04/2021
1 referent za tehničke poslove Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 16/04/2021
2 spremačica Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 16/04/2021
1 stručni savjetnik za ISVU Tehnički fakultet neodređeno puno radno vrijeme 01/04/2021
6 više radnih mjesta Ekonomski fakultet neodređeno / 31/03/2021
1 stručni suradnik za programe i projekte Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 31/03/2021
1 docent Tehnički fakultet neodređeno puno radno vrijeme 30/03/2021
1 viši stručni suradnik Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 30/03/2021
1 viši stručni suradnik Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 04/03/2021
1 stručni suradnik Ekonomski fakultet određeno puno radno vrijeme 17/02/2021
1 viši predavač Odjel za biotehnologiju naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 15/02/2021
1 viši tehničar / viši laborant Odjel za biotehnologiju određeno puno radno vrijeme 15/02/2021
1 voditelj Ureda za organizaciju, provedbu i promicanje programskih i projektnih aktivnosti u palači Moise Sveučilište u Rijeci neodređeno nepuno radno vrijeme 08/02/2021
1 stručni suradnik za podršku korisnicima u Sveučilišnom informatičkom centru Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 08/02/2021
1 asistent Tehnički fakultet naslovno puno radno vrijeme 05/02/2021
1 redoviti profesor u trajnom zvanju Fakultet dentalne medicine naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 28/01/2021
1 poslijedoktorand Fakultet dentalne medicine određeno puno radno vrijeme 28/01/2021
1 docent Fakultet dentalne medicine neodređeno puno radno vrijeme 28/01/2021
1 asistent Fakultet dentalne medicine određeno nepuno radno vrijeme 28/01/2021
1 asistent Fakultet dentalne medicine određeno puno radno vrijeme 28/01/2021
1 voditelj Ureda pročelnika Odjel za biotehnologiju neodređeno puno radno vrijeme 25/01/2021
1 stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove programskih aktivnosti u Palači Moise Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 12/01/2021
1 voditelj programskih aktivnosti u Palači Moise Sveučilište u Rijeci neodređeno nepuno radno vrijeme 12/01/2021
1 stručni savjetnik za administriranje projekta Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 12/01/2021
1 stručni savjetnik za stratešku vidljivost na projektu Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 12/01/2021
1 docent Tehnički fakultet naslovno nepuno 24/12/2020
1 stručni suradnik Fakultet dentalne medicine neodređeno puno radno vrijeme 15/12/2020
3 naslovni asistent Fakultet dentalne medicine naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 15/12/2020
1 asistent Fakultet dentalne medicine određeno puno radno vrijeme, zamjena 15/12/2020
1 Stručni suradnik za pravne poslove Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 11/12/2020
1 Položaj III. vrste, namještenik – voditelj radionice Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 11/12/2020
1 stručni suradnik za informatiku Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vijeme 11/12/2020
1 Docenta iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Strojarstvo Studij politehnike određeno nepuno radno vrijeme 09/12/2020
1 Docent - Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti Sveučilište u Rijeci naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 09/12/2020
2 Docent - iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Logopedija, bez zasnivanja radnog odnosa, Sveučilište u Rijeci naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 09/12/2020
1 izvanredni profesor - izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Logopedija Sveučilište u Rijeci naslovno bez zasnivanja radnog odnosa 09/12/2020
2 Docent - iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Logopedija Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 09/12/2020
1 Izvanredni profesor iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja - logopedija Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 09/12/2020
1 stručni savjetnik - psiholog u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 27/11/2020
1 voditelj Ureda za karijere u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 27/11/2020
2 predavač - romanistika Filozofski fakultet naslovno suradnik 20/11/2020
1 asistent Tehnički fakultet naslovno suradnik 09/11/2020
1 asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 09/11/2020
1 asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 09/11/2020
1 redoviti profesor u trajnom zvanju Tehnički fakultet neodređeno puno radno vrijeme 09/11/2020
1 administrativni tajnik/tajnica Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 06/10/2020
1 asistent doktorand Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 06/10/2020
1 voditelj/voditeljica ostalih ustrojstvenih jedinica Tehnički fakultet neodređeno puno radno vrijeme 06/10/2020
2 redoviti profesor prvi izbor Ekonomski fakultet neodređeno puno radno vrijeme 02/10/2020
1 redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomski fakultet neodređeno puno radno vrijeme 02/10/2020
1 asistent Tehnički fakultet određeno puno radno vrijeme 02/10/2020
2 asistent Tehnički fakultet naslovno suradnik 02/10/2020
1 poslijedoktorand Fakultet dentalne medicine određeno puno radno vrijeme 23/09/2020
1 asistent Fakultet dentalne medicine određeno nepuno radno vrijeme 50% 23/09/2020
1 stručni suradnik - mlađi istraživač Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 19/06/2020
1 Stručni suradnik u Uredu rektora Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 12/06/2020
1 Voditelj Ureda za institucijska istraživanja, razvoj kvalitete i i članstva u EU mrežama Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 12/06/2020
1 voditelj za tehničke poslove na sveučilišnom Kampusu Sveučilište u Rijeci neodređeno puno radno vrijeme 28/02/2020
1 stručni suradnik za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa Sveučilište u Rijeci određeno puno radno vrijeme 28/02/2020
Skip to content
Virtualna sova UNIRI