SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / KLUB ACADEMICUS

Klub Academicus

ACADEMICUS – klub umirovljenih profesora  Sveučilišta u Rijeci djeluje kao kontinuirana strateška programska aktivnost Sveučilišta u Rijeci s ciljem omogućavanja suradnje u akademskim aktivnostima s umirovljenim profesorima  Sveučilišta u Rijeci.

Osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci dana 24. studenoga 2020.  godine pod nazivom Klub Sveučilišta za 3.dob. Kao ACADEMICUS djeluje od srpnja 2023. godine.  

ACADEMICUS – mjesto trajnoga akademskoga međugeneracijskog dijaloga koje otvorenošću, zajedništvom, transferom znanja i iskustava doprinosi ostvarenju dobrobiti za svoje članove. Svojim aktivnostima utječe na preobrazbu sveučilišta u dobno uključivu zajednicu koja svoje temeljne vrijednosne izjave oblikuje u skladu s novom paradigmom starenja.

O nama

Misija, vizija, vrijednosti

Misija Kluba je međugeneracijskom suradnjom, transferom znanja  i iskustva omogućiti umirovljenim sveučilišnim profesorima kontinuirano djelovanje i pripadanje akademskoj zajednici.

Vizija Kluba je biti vodeći glas umirovljenih profesora Sveučilišta u Rijeci koji doprinose dobrobiti svojih članova i ostvaruju trajan utjecaj na buduće generacije.

Vrijednosti Kluba su:
• Međugeneracijska solidarnost
• Transfer znanja i iskustva
• Otvorenost i zajedništvo
• Dobrobit i doprinos akademskoj zajednici

Organizacijska struktura Kluba

Predsjednica: dr. sc. Jasna Krstović
Zamjenik/ca: professor emerita Diana Stolac

Izvršni odbor:
professor emeritus Bruno Grbac
sc. Božana Knežević
sc. Zoran Mrša
sc. Neda Vitezić

Aktivnosti i program

Academicus provodi različite aktivnosti prvenstveno namijenjene umirovljenim profesoricama i profesorima Sveučilišta u Rijeci ne zanemarujući pri tom teme dostupne široj akademskoj publici. Svoj cilj Klub ostvaruje organizacijom tribina, predavanja, rasprava i tematskih razgovora, međunarodnim susretima i razmjenama iskustava, suradnjom sa srodnim međunarodnim organizacijama, popularizacijom koncepta Age Friendly University, druženjima,  susretima  i ostalim aktivnostima u skladu sa svojim temeljnim opredjeljenjem.

Program rada za 2024. godinu

U izradi.

Baza predavača

U dokumentu možete pogledati Popis predavača.

U dokumentu možete pogledati Popis održanih aktivnosti i tema predavanja/panela/razgovora.

Kako postati član

Za učlanjenje u ACADEMICUS – klub sveučilišnih profesora  Sveučilišta u Rijeci potrebno je ispuniti pristupnicu i poslati je na elektroničku adresu Kluba.

Pristpnica dostupna putem linka.

U dokumentu možete pogledati Popis članova.

 

Dokumenti

Odluke Senata

Dokumenti ACADEMICUSA

Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora Kluba

Zapisnici sa sjednica Kluba

Kontakt

Klub Academicus

Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Hrvatska

academicus@uniri.hr

Skip to content