O SVEUČILIŠTU / SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE / O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE

O sustavu osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci temelji se na proceduri unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete sastavnica Sveučilište te na rezultatima analize različitih kvalitativnih i kvantitativnih podataka, pri čemu se posebna pažnja pridaje povratnim informacijama studenata. Studentske evaluacije nastave (nastavnika i kolegija) redovito se provode te se rezultati ovih evaluacija koriste na razini sastavnica Sveučilišta kako bi se poboljšalo obrazovno iskustvo studenata. Na razini Sveučilišta u Rijeci provodi se također i studentska evaluacija ukupnog studijskog programa koja je i temelj za izračun indeksa zadovoljstva studenata. Trenutni indeks zadovoljstva studenata iznosi 3,97 na skali od 1 do 5.Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete provodi se u trogodišnjim ciklusima i sastoji se od suradničke procjene; povjerenstva sastavljena od nastavnika i studenata iskusnih u postupcima osiguravanja kvalitete provode prosudbu svake od sastavnica Sveučilišta te predlažu potencijalna poboljšanja u njihovom djelovanju.

Sveučilište u Rijeci aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz: 

 • uspostavu i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) uz promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguravanja kvalitete
 • razvoj studijskih programa temeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu
 • aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Sveučilišta
 • stvaranje poticajnog okruženja za rad na Sveučilištu
 • poticanje međunarodno usporedivih istraživanja i razvoj studija koji jamče aktivnu ulogu Sveučilišta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
 • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te na temelju istih periodično revidiranje politike, ciljeva i postupaka osiguravanja kvalitete Sveučilišta

Rektorica
prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika na svim područjima djelovanja.

Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima kvalitetu znanstvenih istraživanja i kvalitetu doprinosa razvoju zajednice.

Strategija za unaprjeđivanje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci uključuje:

 • poticanje stalne rasprave o kvaliteti te širenje kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice
 • razvoj te organizacija evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja, kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, javnog mijenja)
 • osiguravanje permanentnih povratnih informacija od studenata, uz uvažavanje njihovih primjedbi, prijedloga i kritika
 • definiranje standarda i kriterija kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
 • razvoj internih mehanizama (postupaka) za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete
 • osiguravanje učinkovitosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na razini sastavnica;
 • poticanje i osiguranje razvoja kadrova – osiguravanje profesionalnog usavršavanja nastavnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja

Dokumenti

Korisni linkovi

Kontakt

Centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i institucijska istraživanja

Ulica Radmile Matejčić 3

51000 Rijeka

Skip to content