STUDIRANJE / SAVJETOVANJE I PODRŠKA

Savjetovanje i podrška

Sveučilišni Savjetovališni Centar (SSC)

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja je osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog sveučilišta. Sve su usluge centra besplatne za korisnike. U okviru SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere.

Više informacija pronađi na novim mrežnim stranicama SSC-a.

Ured za osobe s invaliditetom

Dostupnost obrazovanja na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet, zajamčena je Ustavom Republike Hrvatske. Kako bi se svim studentima osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra osnovalo Ured za osobe s invaliditetom.

Ured je namijenjen svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja, imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Ured pruža informacije, izravnu pomoć i podršku pri rješavanju specifičnih potreba studenata. Nastavnicima nastoji pružiti informacije o načinima prilagodbe akademskog okruženja potrebama studenata s invaliditetom i drugim teškoćama.

Više informacija pronađi na mrežnim stranicama SSC-a: https://ssc.uniri.hr/savjetovanje-i-podrska/za-studente/studiranje-uz-podrsku/

Psihološko savjetovalište

Studiranje, kao i svako drugo životno razdoblje, nosi sa sobom niz izazova i problema. Neke svladavamo lakše, sami ili uz podršku obitelji i prijatelja, dok neki u većoj mjeri ometaju naš svakodnevni život i zahtijevaju stručnu pomoć.

Psihološko savjetovalište Sveučilišnoga savjetovališnog centra pruža stručnu psihološku pomoć i podršku studentima i drugim članovima riječkog sveučilišta s ciljem poboljšanja kvalitete života i povećanja efikasnosti studiranja.

Više informacija pronađi na mrežnim stranicama SSC-a: https://ssc.uniri.hr/savjetovanje-i-podrska/za-studente/psiholosko-savjetovanje

Ured za karijere

Ured za karijere Sveučilišinog savjetovališnog centra pruža stručnu podršku studentima riječkog Sveučilišta s ciljem poticanja razvoja vještina upravljanja karijerom i poduzetničkih kompetencija, povećanja zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada te povezivanja studenata i potencijanih poslodavaca.

Kontakt

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC)

Sveučilišni kampus na Trsatu,
zgrada Građevinskoga fakulteta u Rijeci
www.ssc.uniri.hr
Radno vrijeme od 8:30 do 16:30 sati

Adresa za slanje pošte:
Sveučilište u Rijeci
Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Ured za osobe s invaliditetom

uredssi@uniri.hr

+385 51 265 844

Psihološko savjetovalište

ssc@ssc.uniri.hr

+385 51 265 841

Ured za karijere

karijere@uniri.hr

+385 51 584 757

Skip to content