STUDIRANJE / SAVJETOVANJE I PODRŠKA

Savjetovanje i podrška

Sveučilišni Savjetovališni Centar (SSC)

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja je osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog sveučilišta. Sve su usluge centra besplatne za korisnike. U okviru SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere.

Ured za osobe s invaliditetom

Dostupnost obrazovanja na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet, zajamčena je Ustavom Republike Hrvatske. Kako bi se svim studentima osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra osnovalo Ured za osobe s invaliditetom.

Ured je namijenjen svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja, imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Ured pruža informacije, izravnu pomoć i podršku pri rješavanju specifičnih potreba studenata. Nastavnicima nastoji pružiti informacije o načinima prilagodbe akademskog okruženja potrebama studenata s invaliditetom i drugim teškoćama.

Psihološko savjetovalište

Studiranje, kao i svako drugo životno razdoblje, nosi sa sobom niz izazova i problema. Neke svladavamo lakše, sami ili uz podršku obitelji i prijatelja, dok neki u većoj mjeri ometaju naš svakodnevni život i zahtijevaju stručnu pomoć.

Psihološko savjetovalište Sveučilišnoga savjetovališnog centra pruža stručnu psihološku pomoć i podršku studentima i drugim članovima riječkog sveučilišta s ciljem poboljšanja kvalitete života i povećanja efikasnosti studiranja.

Ured za karijere

Ured za karijere Sveučilišinog savjetovališnog centra pruža stručnu podršku studentima riječkog Sveučilišta s ciljem poticanja razvoja vještina upravljanja karijerom i poduzetničkih kompetencija, povećanja zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada te povezivanja studenata i potencijanih poslodavaca.

Povijesni razvoj

 • Razvoj Sveučilišnog savjetovališnog centra započinje s osnivanjem Psihološkog savjetovališta pri Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu u Rijeci u siječnju 1998. godine. Osnivanje je pokrenula nekolicina entuzijasta Odsjeka za psihologiju predvođena profesorom Petrom Bezinovićem.
 • Filozofski fakultet osigurao je i uredio prvi radni prostor, te osigurao neophodnu opremu i sredstva za neometani rad
 • Na početku su usluge bile namjenjene isključivo studentima Filozofskoga fakulteta, no s vremenom su se u Savjetovalište počeli javljati i studenti drugih fakulteta, zbog čega se počeo koristiti naziv Studentski savjetovališni centar.
 • Od 1999. godine voditeljica Centra je prof. dr. sc. Ivanka živčić-Bećirević.
 • U jesen 2006. Sveučilište u Rijeci osiguralo je novi, primjeren i namjenski opremljen prostor u zgradi Akademije primijenjenih umjetnosti na Sveučilišnom kampusu na Trsatu.
 • Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci u studenom 2010. godine osniva se Sveučilišni savjetovališni centar koji preuzima poslove Studentskog savjetovališnog centra u okviru Psihološkog savjetovališta.
 • U travnju 2011. godine osnovan je Ured za studente s invaliditetom kao jedinica Sveučillišnog savjetovališnog centra.
 • Od 2012. godine SSC se nalazi se u zgradi Građevinskog fakulteta na Sveučilišnom kampusu na Trsatu.
 • Od 2012. do 2014. godine u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra djelovalo je Pravno savjetovalište.
 • 2014. godine Sveučilište u Rijeci preuzima financiranje rada djelatnika Sveučilišnog savjetovališnog centra.
 • U prosincu 2014. godine u sklopu SSC-a s radom započinje Ured za karijere koji je preuzeo poslove dotadašnjeg Ureda za karijere Sveučilišta u Rijeci koji je osnovan u veljači 2009. godine u sklopu aktivnosti Tempus projekta ECAS (Establishing Career Advice Services at Croatian Universities).

Projekti i suradnje

IPA BGUE 04 06 – Razvoj ljudskih potencijala – ˝Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi˝ – StuDiSupport

IPA projekta StuDiSupport, čiji je nositelj bilo Sveučilište u Zagrebu, a jedan od partnera Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar) imao je za cilj razvoj i promicanje programa podrške studentima s naglaskom na podzastupljene skupine, kako bi se povećao broj upisa i završnost studenata u nepovoljnom položaju u sustavu visokog obrazovanja.

Specifični ciljevi projekta bili su umjereni na verificiranje modela pružanja podrške kroz studentske savjetovališne službe, promociju i dostupnost savjetovališnih službi te poboljšanje kvalitete obrazovanja i poticanje socijalne integracije studenata s invaliditetom i studenata kojima je potrebna dodatna podrška u sustavu visokog obrazovanja.
Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta opremljene su savjetovališne službe te su osigurani ljudski resursi za provedbu aktivnosti. Pored izrade smjernica i protokola za provođenje sustava podrške studentima s invaliditetom i privremenim teškoćama na sveučilištima, ključne aktivnosti projekta bile su usmjerene na pružanje podrške studentima kroz studentske savjetovališne službe na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci, kreiranje te provođenje radionica za sveučilišno osoblje i studente.
Specifične aktivnosti koje su provedene na Sveučilištu u Rijeci su razvoj dvije on-line aplikacije – sustav rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških problema te interaktivna on-line aplikacija “Skripta”
Projekt StuDiSupport financiran je u sklopu programa IPA: Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala na temelju poziva za “Integraciju skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav”.
Detalji projekta.

Suradnja s Udrugom SAZRI

Sveučilišni savjetovališni centar surađuje s Udrugom SAZRI koja je osnovana s ciljem razvitka i unaprjeđenja kvalitete života te promicanja i zaštite prava članova akademske zajednice grada Rijeke.

Tijekom 2014. godine realiziran je zajednički projekt osmišljavanja i izrade interaktivne aplikacije za studente SKRIPTA, a u 2015. godini doniranim sredstvima od HEP-a nabavljena je specijalizirana oprema za slijepe i slabovidne studente. Čitač ekrana JAWS, govorna jedinica za hrvatski jezik te Zoom text software za uvećanje sadržaja na ekranu doprinijet će izjednačavanju uvjeta studiranja studenata s oštećenjm vida riječkog Sveučilišta.

U budućnosti se planira daljnji razvoj Skripte, kao i osmišljavanje novih zajedničkih projekata namjenjenih studentima i drugim članovima akademske zajednice.

SKRIPTA

Primjetili smo da studenti često pitaju i traže raznorazne informacije, pa smo odlučili staviti sve na jedno mjesto i tako smo stvorili Skriptu! U šetnji ovim virtualnim studentskim gradom studenti su mogli saznati što sve nudi Riječko sveučilište, kako prijaviti ispit, gdje se izlazi u Rijeci, kako provesti slobodno vrijeme, koja su studentska prava itd. Skripta je nudila brojne korisne informacije i savjete tijekom studiranja u Rijeci.

Korisnik je dolaskom na stranice dobivao mogućnost odabira avatara nakon čega se otvarala mapa s interaktivnim elementima. Prelaskom miša po dijelovima mape grada prikazivao se kratki opis sadržaja koji se može pronaći u tom dijelu grada.

Skripta je razvijena u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilišta u Rijeci u sklopu provedbe projekta IPA BGUE 04 06 – Razvoj ljudskih potencijala “Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi. U realizaciji projekta sudjelovala je i Udruga SAZRI, kao i volonteri – studenti Riječkog sveučilišta. 2018. godine aplikacija je prestala s radom zbog nemogućnosti daljnjeg održavanja.

Tempus EduQuality

Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality imao je za cilj izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Nositelj projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu, dok su partneri bili: Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatski studentski zbor, Sveučilište Strathclyde (Velika Britanija), Sveučilište u Göteborgu (Švedska), Sveučilište Masaryk (Češka), Sveučilište Aarhus (Danska) te Svuečilište u Zadru.

Specifični ciljevi projekta bili su usmjereni na: unapređenje postojećih i razvoj novih oblika podrške u izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom na hrvatskim sveučilištima, pokretanje stvaranja nacionalnih standarda i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom (prijedlog nacionalnog dokumenta), osiguranje dostupnosti, održivosti i kvalitete sustava podrške za izjednačavanje mogućnosti studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Tijekom trogodišnjeg trajanja te kroz prikupljene primjere dobre prakse partnerskih europskih sveučilišta projekt je rezultirao pokretanjem kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom, objavljivanjem osam svezaka priručnika o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom, educiranim edukatorima na svim hrvatskim sveučilištima te kreiranim uvjetima za uvođenje jedinstvenih nacionalnih standarda i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Izvori financiranja

Pored Sveučilišta u Rijeci, djelatnosti Sveučilišnog savjetovališnog centra se financiraju putem prijava na različite natječaje lokalne, regionalne, državne i međunarodne razine, kao i na natječaje gospodarskih subjekata.

Filozofski fakultet u Rijeci – Odsjek za psihologiju trajno pruža kadrovsku, stručnu i znanstvenu podršku

Grad Rijeka – kontinuirano od 2001. godine financijski pomaže rad Psihološkog savjetovališta

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
– od 2004. do 2014. godine sufinancirala je izdavačku djelatnost Savjetovališta. Od 2013. godine Zaklada sufinancira aktivnost studenata asistenata za studente s invaliditetom kroz projekte studentskih aktivnosti, a u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom.

Rad Savjetovališta povremeno pomažu:
Primorsko goranska županija
Hrvatski telekom
Zagrebačka banka

accordion-block_609270fdf7c26

Izvješća o radu

Kontakt

Sveučilišni savjetovališni centar (SSC)

Sveučilišni kampus na Trsatu,
zgrada Građevinskoga fakulteta u Rijeci
www.ssc.uniri.hr
Radno vrijeme od 8:30 do 16:30 sati

Adresa za slanje pošte:
Sveučilište u Rijeci
Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Ured za osobe s invaliditetom

uredssi@uniri.hr

+385 51 265 844

Psihološko savjetovalište

ssc@ssc.uniri.hr

+385 51 265 841

Ured za karijere

karijere@uniri.hr

+385 51 584 757

Skip to content