Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Sveučilište u Rijeci omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire, kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzetci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se

  • pisanim putem: putem pošte ili osobno u pisarnicu na adresu Sveučilišta u Rijeci: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
  • putem elektroničke pošte: daria@uniri.hr
  • usmenim putem: telefonom na broj: 051 406 523 ili osobno na zapisnik, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

Dokumenti, obrasci, izvješća

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu   PDF   CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu    PDF   CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu   PDF   CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu PDF CSV


Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama