O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / UPRAVA

Uprava

Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi njegove odluke. Za svoj rad odgovoran je Senatu. Znaci rektorske časti su rektorski lanac i rektorsko žezlo. Rektora bira Senat iz redova nastavnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora. Mandat rektora traje četiri godine s mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Od osnutka pa do travnja 2017. godine Sveučilištem je upravljalo 13 rektora. U ovom mandatnom razdoblju (2017. – 2021.) dužnost rektorice Sveučilišta u Rijeci obnaša prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija.

Rektorica

PROF. DR. SC.

Snježana Prijić-Samaržija

T +385 51 406 508

rektorica@uniri.hr

Program rada

Prorektorica za informatizaciju i organizaciju

PROF. DR. SC.

Senka Maćešić

T +385 51 406 516

senka.macesic@uniri.hr

Prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete

PROF. DR. SC.

Marta Žuvić

T +385 51 406 522

marta.zuvic@uniri.hr

Prorektor za financije i poslovanje

PROF. DR. SC.

Davor Vašiček

T +385 51 406 512

davor.vasicek@uniri.hr

Glavna tajnica

Roberta Hlača Mlinar

DIPL. IUR.

T +385 51 406 503

roberta@uniri.hr

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI