O SVEUČILIŠTU / STRUKTURA / UPRAVA

Uprava

Rektorica je čelnica Sveučilišta koja zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektorica predsjedava Senatom i provodi njegove odluke. Za svoj rad odgovorna je Senatu. Rektoricu bira Senat iz redova nastavnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora. Mandat rektorice traje četiri godine s mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Od osnutka pa do travnja 2017. godine Sveučilištem je upravljalo 13 rektora. U mandatnom razdoblju 2017- 2021. te u tekućem mandatnom razdoblju (2021.-2025.) dužnost rektorice Sveučilišta u Rijeci obnaša prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija.

Rektorica

PROF. DR. SC.

Snježana Prijić-Samaržija

T +385 51 406 508

rektorica@uniri.hr

Program rada

Prorektor za znanost i umjetnost

PROF. DR. SC.

Gordan Jelenić

T +385 51 406 504

gordan.jelenic@uniri.hr

Prorektorica za digitalizaciju i razvoj

PROF. DR. SC.

Senka Maćešić

T +385 51 406 516

senka.macesic@uniri.hr

Prorektor za financije i poslovanje

PROF. DR. SC.

Davor Vašiček

T +385 51 406 512

davor.vasicek@uniri.hr

Prorektor za strateške projekte

PROF. DR. SC.

Saša Zelenika

T +385 51 406 517

szelenika@uniri.hr

Prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete

PROF. DR. SC.

Marta Žuvić

T +385 51 406 522

marta.zuvic@uniri.hr

Glavna tajnica

Roberta Hlača Mlinar

DIPL. IUR.

T +385 51 406 503

roberta@uniri.hr

Skip to content