SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / POČASNI DOKTORATI

Počasni doktorati

Sveučilište u Rijeci kroz svoje je djelovanje od osnutka do danas dodijelilo ukupno 13 počasnih doktorata Sveučilišta u Rijeci uglednim hrvatskim i svjetskim znanstvenicima te uglednim književnicima.

AKADEMIK

Lujo Margetić

Datum promocije: 8. 12. 1995.

Počasni doktorat dodijeljen je na prijedlog Pravnog fakulteta u Rijeci, iz znanstvenog područja društveno-humanističkih znanosti, a zbog značajnih doprinosa osobito na poljima prava i povijesti u starom i srednjem vijeku, u prvom redu rimske i bizantske povijesti, a ponajviše Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije u doba narodnih vladara i elemenata državnosti Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije u kasnijem razdoblju, kao i temeljnih objašnjenja najvažnijih hrvatskih pravnih i povijesnih vrela.

AKADEMIK

Milan Moguš

Datum promocije: 8. 12. 1995.

Počasni doktorat dodijeljen je na prijedlog Pedagoškog fakulteta u Rijeci, iz znanstvenog područja društveno-humanističkih znanosti, a zbog značajnih doprinosa osobito na području hrvatskih jezikoslovnih proučavanja, ponajviše dijalektoloških, jezično-povijesnih i pravopisnih koja se odnose na polutisućljeće i sadašnje vrijeme, a procjenjujući da je svojim dugogodišnjim samopožrtvovnim trudom i proučavanjem znatno pridonio spoznajama bitnima za hrvatski narod.

AKADEMIK

Miroslav Šicel

Datum promocije: 7. 12. 2001.

Počasni doktorat dodijeljen je na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja znanosti o književnosti, a osobito zbog istraživanja hrvatske književne povijesti 19. i 20. stoljeća, ukupnog doprinosa hrvatskoj filološkoj misli i napose razvoju studija kroatistike pri Sveučilištu u Rijeci, a procjenjujući da je svojim dugogodišnjim radom znatno pridonio spoznajama bitnima za hrvatsku kulturu i književnu povijest.

PROF. DR. SC.

George F. Smoot

Datum promocije: 21. 4. 2008.

Prof. dr. sc. George F. Smoot, profesor fizike na Sveučilištu Berkeley, California, direktor Berkeley Centra za kozmičku fiziku i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2006. godine, počasni je doktorat dobio na prijedlog rektora, akademika Daniela Rukavine, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike, zbog otkrića anizotropije kozmičkoga mikrovalnog pozadinskog zračenja, kao i za popularizaciju temeljnih znanstvenih dostignuća, čime je približio znanost široj javnosti i dao trajan doprinos čovječanstvu.

PROF. DR. SC.

Ulrich Koszinowski

Datum promocije: 16. 1. 2009.

Profesoru Ulrichu Koszinowskom, direktoru Instituta Max von Pettenkofer i pročelniku Katedre za virusologiju Sveučilišta Ludwig – Maximilijans Munchen, počasni je doktorat dodijeljen na prijedlog Medicinskog fakulteta, a sukladno izvješću, iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, zbog izuzetnog doprinosa razumijevanju biologije i imunološkog nadzora herpes virusa te doprinosa razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kroz edukaciju kadrova, poticanje znanstvene suradnje i pomoć u uspostavi novih laboratorija.

PROF. DR. SC.

Jitai Niu

Datum promocije: 24. 5. 2013.

Redovitom profesoru na Harbin Institute of Technology i Henan Polytechnic University u Kini počasni je doktorat dodijeljen na prijedlog Tehničkog fakulteta, iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, zbog izuzetnog doprinosa svjetskoj znanosti u području inženjerstva i tehnologije, posebno na polju razvoja novih materijala, novih tehnologija obrade, fizikalne i numeričke simulacije procesa obrade materijala, kao i za izuzetnu promociju hrvatske znanosti u poručju inženjerstva i tehnologije, a posebice za promociju Sveučilišta u Rijeci.

AKADEMIK

Daniel Rukavina

Datum promocije: 17. 5. 2018.

Počasni doktorat dodijeljen je na prijedlog rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, zbog posebnog doprinosa od trajnog značaja za razvoj institucije visokog obrazovanja (Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci, hrvatskih sveučilišta) te znanstveno-nastavnih kadrova, znanstvenog i zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj te ostvarenja značajnog i trajnog doprinosa hrvatskoj i svjetskoj znanosti.

Igor Mandić

Datum promocije: 22. 1. 2019.

Hrvatskom književniku, kritičaru i fenomenologu kulture Igoru Mandiću počasni je doktorat dodijeljen na prijedlog Filozofskog fakulteta u Rijeci zbog posebnog doprinosa od trajnog značaja razvoju kulturalnih studija u Republici Hrvatskoj.

PROF. DR. SC.

Dražen Prelec

Datum promocije: 2. 12. 2020.

Draženu Prelecu, uglednom znanstveniku i profesoru ekonomije, psihologije i neuroznanosti s jednog od najuglednijih sveučilišta na svijetu, Massachussets Institute of Technology, Cambridge, SAD, počasni je doktorat dodijeljen na prijedlog rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije za sveukupni doprinos i promicanje Sveučilišta, a posebno u svojstvu člana Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta.

PROF. DR. SC., DR. MED.

Martin Paul

Datum promocije: 18. 5. 2021.

Martinu Paulu, (bivšem) rektoru Sveučilišta u Maastrichtu, prvom predsjedniku YUFE Mreže, istaknutom kliničkom farmakologu i jednom od svjetskih lidera u promicanju akademskog zdravlja, počasni je doktorat dodijeljen na prijedlog rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržije za sveukupni doprinos i promicanje Sveučilišta, a posebno za veliku potporu i zalaganje za promjenu statusa Sveučilišta u punopravnog člana YUFE konzorcija.

PROF. DR. SC.

Danica Kragić Jensfelt

Datum promocije: 17. 5. 2023.

Danici Kragić Jensfelt, profesorici računalnih znanosti na Kraljevskom tehnološkom institutu (KTH) u Stockholmu i jednoj od vodećih švedskih robotičarki, počasni doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti dodijeljen je na prijedlog Tehničkog fakulteta u Rijeci, i to zbog istaknutog doprinosa od trajnog značaja svjetskoj znanosti, nastavi, gospodarskim i javnim djelatnostima te uključivosti, rodnoj ravnopravnosti i popularizaciji znanosti, kao i za izuzetan doprinos Sveučilištu u Rijeci.

PROF. DR. SC., DR. MED.

Ivan Đikić

Datum promocije: 4. 7. 2023.

Ivanu Đikiću, profesoru medicine, direktoru Instituta za biokemiju II (IBC2) u Frankfurtu, istaknutom molekularnom biologu te jednom od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika u inozemstvu, počasni je doktorat dodijeljen na prijedlog rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, i to za istaknuti doprinos od trajnog značaja svjetskoj znanosti, znanstvenoj edukaciji i popularizaciji znanosti, kao i izuzetan doprinos Sveučilištu u Rijeci.

PROF. DR. SC.

Sir John A. Hardy

Datum promocije: 15. 9. 2023.

Na prijedlog rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije počasni doktorat iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva dodijeljen je Johnu Hardyju, britanskom neurogenetičaru i molekularnom biologu čija je četiri desetljeća duga karijera posvećena poboljšanju života osoba s demencijom, i to zbog istaknuta doprinosa od trajnog značaja svjetskoj znanosti i znanstvenoj edukaciji, kao i za izuzetan doprinos Sveučilištu u Rijeci.

Skip to content