STUDIRANJE / CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Cjeloživotno obrazovanje

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje je sveučilišno tijelo zaduženo za provođenje postupaka vrednovanja i akreditacije programa cjeloživotnog obrazovanja, skrbi o osiguranju kvalitete na ovim programima te obavlja i druge poslove vezane za programe cjeloživotnog obrazovanja propisane Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci.  Povjerenstvo se sastoji od 7 članova koje imenuje na tri godine Senat na prijedlog rektorice (rektora).

Predsjednica Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje:

  1. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Građevinski fakultet u Rijeci

Članovi:

2. prof. dr. sc. Branimir Pavković, Tehnički fakultet u Rijeci

3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet u Rijeci

4. izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić, Ekonomski fakultet u Rijeci

5. prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

6. doc. art. Darija Žmak Kunić, Akademija primijenjenih umjetnosti

7. predavač Marija Bukvić, Fakultet zdravstvenih studija

Kontakt

Sanja Čargonja Došen, prof.
051 584 852
scargonja@uniri.hr

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Kampus Sveučilišta u Rijeci
zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje

Dokumenti

Programi

AKTIVNI PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI

EKONOMSKI FAKULTET

Program izobrazbe u području javne nabave 

Program usavršavanja iz područja javne nabave

Program za stjecanje znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci – 30 ECTS-a

Program za stjecanje znanja, vještina i kompetencija za upis na poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci – 30 ECTS-a

Online marketing 

Pregovaranje u međunarodnom poslovanju/EFRI International Business Workshops – 6 ECTS-a

Međunarodna ljetna škola EFRI/EFRI International Summer School – 6 ECTS-a

FILOZOFSKI FAKULTET

Dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje za nastavnike (DPPO) – 60 ECTS-a

Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika: Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika (UHDS) – 4 ECTS-a

Suvremena Poljska: jezik i kultura – 5 ECTS-a

Mladi u suvremenom društvu – 30 ECTS-a

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja (NKVŠ-VZ) – 7 ECTS-a

Stručno usavršavanje. Suvremene teme iz talijanistike – 3 ECTS-a

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Specijalist odjela hrane i pića – 30 ECTS-a

Strani jezici za iznajmljivače obiteljskog smještaja

Poslovno komuniciranje na kineskom jeziku za početnike – 5 ECTS-a

Kineski jezik u turizmu za početnike – 5 ECTS-a

Menadžment hotelskog domaćinstva – 15 ECTS-a

Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje – 15 ECTS-a

Menadžment kamping resorta – 10 ECTS-a

Strani jezici u turizmu za početnike – 3 ECTS

Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima – 3 ECTS-a

Sommelier u enogastronomiji

FAKULTET DENTALNE MEDICINE

Međunarodna ljetna škola ortodoncije Sveučilišta u Rijeci – 5 ECTS-a

ODJEL ZA INFORMATIKU

Razlikovni preddiplomski program informatike – 39 ECTS-a

POMORSKI FAKULTET

Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000KW ili jačim (PP0B10) – 79 ECTS-a

Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja prvog časnika palube na brodovima od 3000BT ili većima (PPON10)– 76 ECTS-a

PRAVNI FAKULTET

Uvod u proučavanje talijanskog prava

Program usavršavanja: Pravo i sport – 4 ECTS-a

EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School – 4 ECTS-a

EU Law and Economy Summer School (ELESS) 

Pravo u zajednici

Pravo u medicini: Modul 1 – Osnove prava u medicini – 4 ECTS-a

TEHNIČKI FAKULTET

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo – 30 ECTS-a

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Brodogradnja – 30 ECTS-a

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika – 30 ECTS-a

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Računarstvo – 30 ECTS-a

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1 – 4 ECTS-a

UČITELJSKI FAKULTET

Voditelj kinezioloških aktivnosti

STUDIJ POLITEHNIKE

Razlikovni program politehnike – 60 ECTS-a

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA

Informacijski alati za istraživače 

Skip to content
Virtualna sova UNIRI