STUDIRANJE / CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotnim obrazovanjem se nastoji:

  • podignuti razinu obrazovajna opće i posebnih populacija na općem odnosno posebnim planovima u cilju podizanja individualne i društvene svijesti (i bez neophodnoga stjecanja kvalifikacija)
  • potpomognuti poboljšanje kvalitete života najšire populacije prilagođavanjem realnom vremenu, podizanjem razine poće motivacije i mentalnog zdravlja te poboljšanjem socijalne inkluzije
  • približiti rezultate znanstvenoga istraživanja izvanakademskoj zajednici, posebno gospodarstvu
  • pridonijeti dinamiziranju tržišta rada brzim prilagodbama (dokvalifikacijama i prekvalifikacijama) i tako povećati zapošljivost i smanjiti nezaposlenost
  • uvećati i kapitalizirati potencijale Sveučilišta u Rijeci i ostvariti financijska sredstva nužna za njegov razvitak

Kontakt

Sanja Čargonja Došen, prof.
051 584 852
scargonja@uniri.hr

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Kampus Sveučilišta u Rijeci
zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje

Dokumenti

Programi

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI