STUDIRANJE / CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Cjeloživotno obrazovanje

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje je sveučilišno tijelo zaduženo za provođenje postupaka vrednovanja i akreditacije programa cjeloživotnog obrazovanja, skrbi o osiguranju kvalitete na ovim programima te obavlja i druge poslove vezane za programe cjeloživotnog obrazovanja propisane Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci.  Povjerenstvo se sastoji od 7 članova koje imenuje na tri godine Senat na prijedlog rektorice (rektora).

Predsjednica Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje:

  1. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Građevinski fakultet u Rijeci

Članovi:

2. prof. dr. sc. Branimir Pavković, Tehnički fakultet u Rijeci

3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet u Rijeci

4. izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić, Ekonomski fakultet u Rijeci

5. prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

6. doc. art. Darija Žmak Kunić, Akademija primijenjenih umjetnosti

7. predavač Marija Bukvić, Fakultet zdravstvenih studija

Kontakt

Sanja Čargonja Došen, prof.
051 584 852
scargonja@uniri.hr

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Kampus Sveučilišta u Rijeci
zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje

Dokumenti

Programi

Aktivni programi cjeloživotnog učenja
EKONOMSKI FAKULTET
Naziv programaECTS
1. Program izobrazbe u području javne nabave/
2. Program usavršavanja iz područja javne nabave/
3. Program za stjecanja znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci30
4. Program za stjecanja znanja, vještina i kompetencija za upis na poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci30
5. Online marketing0
6. Pregovaranje u međunarodnom poslovanju / EFRI International Bussines Workshop6
7. Međunarodna ljetna škola EFRI / EFRI International Summer School6
FILOZOFSKI FAKULTET
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI