STUDIRANJE / CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Cjeloživotno obrazovanje

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje je sveučilišno tijelo zaduženo za provođenje postupaka vrednovanja i akreditacije programa cjeloživotnog obrazovanja, skrbi o osiguranju kvalitete na ovim programima te obavlja i druge poslove vezane za programe cjeloživotnog obrazovanja propisane Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci.  Povjerenstvo se sastoji od 7 članova koje imenuje na tri godine Senat na prijedlog rektorice (rektora).

Predsjednica Povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje:
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet u Rijeci

Članovi: 

  1. prof. dr. sc. Branimir Pavković, Tehnički fakultet
  2. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet
  3. izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić, Ekonomski fakultet
  4. prof. dr. sc. Christian Stipanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  5. doc. art. Darija Žmak Kunić, Akademija primijenjenih umjetnosti
  6. Marija Bukvić, pred., Fakultet zdravstvenih studija

Aktivni programi cjeloživotnog obrazovanja

Ekonomski fakultet

Program izobrazbe u području javne nabave 

Program usavršavanja iz područja javne nabave

Program za stjecanje znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci – 30 ECTS-a

Program za stjecanje znanja, vještina i kompetencija za upis na poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci – 30 ECTS-a

Online marketing 

Pregovaranje u međunarodnom poslovanju/EFRI International Business Workshops – 6 ECTS-a

Međunarodna ljetna škola EFRI/EFRI International Summer School – 6 ECTS-a

Filozofski fakultet

Dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje za nastavnike (DPPO) – 60 ECTS-a

Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika: Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika (UHDS) – 4 ECTS-a

Suvremena Poljska: jezik i kultura – 5 ECTS-a

Mladi u suvremenom društvu – 30 ECTS-a

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja (NKVŠ-VZ) – 7 ECTS-a

Stručno usavršavanje. Suvremene teme iz talijanistike – 3 ECTS-a

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Specijalist odjela hrane i pića – 30 ECTS-a

Strani jezici za iznajmljivače obiteljskog smještaja

Poslovno komuniciranje na kineskom jeziku za početnike – 5 ECTS-a

Kineski jezik u turizmu za početnike – 5 ECTS-a

Menadžment hotelskog domaćinstva – 15 ECTS-a

Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje – 15 ECTS-a

Menadžment kamping resorta – 10 ECTS-a

Strani jezici u turizmu za početnike – 3 ECTS

Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima – 3 ECTS-a

Sommelier u enogastronomiji

Fakultet dentalne medicine

Međunarodna ljetna škola ortodoncije Sveučilišta u Rijeci – 5 ECTS-a

Građevinski fakultet

Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij građevinarstva – 49 ECTS-a

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Razlikovni preddiplomski program informatike – 30 ECTS-a

Pomorski fakultet

Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000KW ili jačim (PP0B10) – 79 ECTS-a

Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja prvog časnika palube na brodovima od 3000BT ili većima (PPON10)– 76 ECTS-a

Pravni fakultet

Uvod u proučavanje talijanskog prava

Program usavršavanja: Pravo i sport – 4 ECTS-a

EU Sports Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School – 4 ECTS-a

EU Law and Economy Summer School (ELESS) 

Pravo u zajednici

Pravo u medicini: Modul 1 – Osnove prava u medicini – 4 ECTS-a

Tehnički fakultet

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo – 30 ECTS-a

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Brodogradnja – 30 ECTS-a

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika – 30 ECTS-a

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Računarstvo – 30 ECTS-a

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1 – 4 ECTS-a

Učiteljski fakultet

Voditelj kinezioloških aktivnosti

Studij politehnike

Razlikovni program politehnike – 60 ECTS-a

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Informacijski alati za istraživače 

Dokumenti

Kontakt

Cjeloživotno obrazovanje

Kampus Sveučilišta u Rijeci
Zgrada Građevinskog fakulteta / prizemlje
Ulica Radmile Matejčić 3
51000 Rijeka

Sanja Čargonja Došen, prof.

scargonja@uniri.hr

+385 51 584 852

Skip to content