STUDIRANJE / STIPENDIRANJE I FINANCIRANJE / STIPENDIJE I FINANCIJSKE POMOĆI

Stipendije i financijske pomoći

Sveučilište u Rijeci razvija sustav stipendiranja studenata kao neodvojivi dio suvremenog visokoškolskog obrazovanja s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju, poboljšanja uspješnosti studiranja i znanstvenog istraživanja te potpore strateškim i razvojnim ciljevima Sveučilišta. Stipendije se odnose na studente preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija, kao i na studente doktorskih studija.

  

Dobitnici i dobitnice stipendija/financijskih pomoći Fonda “Aleksandar Abramov” u 2021./2022.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2022 godine, nakon provedenog natječaja i na temelju Konačne liste dobitnika stipendija/financijskih pomoći koju je utvrdilo Povjerenstvo Fonda “Aleksandar Abramov”, stipendije/financijske pomoći Fonda “Aleksandar Abramov“ u 2021./2022. ak. god. dodijeljene su sljedećim studentima i studenticama:

JMBAG studenta/ice * Visoko učilište Dodijeljen iznos (kn)
1. 0115077634 Filozofski fakultet 10.000,00
2. 0009072230 Filozofski fakultet 10.000,00
3. 0114034335 Građevinski fakultet 10.000,00
4. 0115075874 Pravni fakultet 10.000,00
5. 0303091767 Ekonomski fakultet 10.000,00
6. 0081174023 Ekonomski fakultet 10.000,00
7. 0115079420 Pravni fakultet 10.000,00
8. 0058211863 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 10.000,00
9. 9998001968 Sveučilište u Rijeci 10.000,00
10. 0114032944 Građevinski fakultet 10.000,00
11. 0115078652 Pravni fakultet 10.000,00
12. 0130012426 Ekonomski fakultet 10.000,00
13. 0081181430 Ekonomski fakultet 10.000,00
14. 0242019736 Ekonomski fakultet 10.000,00
15. 0115063642 Pravni fakultet 10.000,00
16. 0069078092 Tehnički fakultet 9.000,00
17. 0015214975 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 5.000,00
18. 0062066294 Fakultet zdravstvenih studija 5.000,00

 

* U skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i natječajem, predmetna lista objavljuje  se bez imena i prezimena. 

O vremenu potpisivanja ugovora o stipendiranju studenti/ice su obavješteni/e elektroničkom poštom.

 

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2021./2022. – Privremena lista

Sveučilište u Rijeci objavljuje privremenu listu kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju/financijsku pomoć programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov” u 2021./2022. akademskoj godini.

PRIVREMENA LISTA

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2021./2022. – Natječaj

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija i financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda Aleksandar Abramov u 2021./2022. akademskoj godini. Stipendije/financijske pomoći Fonda namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima slabijeg socioekonomskog statusa.

NATJEČAJ

Obrazac P (prijavni obrazac)

Obrazac IZK (izjava o članovima zajedničkog kućanstva)

Obrazac I (izjava o drugim stipendijama)

Prijave na natječaj podnose se isključivo online popunjavanjem elektroničkog MS (Microsoft Forms) obrasca/upitnika kojem se pristupa klikom na poveznicu P R I J A V A i upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, npr. peric.pero@student.uniri.hr (za pristup prijavi nastavak korisničkog imena mora biti “student.uniri.hr). Ovlaštene osobe za izdavanje AAI@EduHr elektroničkog identiteta su LDAP administratori visokih učilišta, a njihovi kontakti dostupni su na sljedećoj  poveznici.

U natječaju pod točkom 5. nalaze se detaljne upute za prijavu i popunjavanje elektroničkog  MS Forms obrasca/upitnika

Krajnji rok za podnošenje prijava na natječaj je petak, 18. veljače 2022. godine u 12:00 sati. 

Pravilnik o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov”, p. t. od 22. 12. 2017. 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov” od 22. 12. 2020.

Stipendije za izvrsnost u 2021./2022. – Odluka o dodjeli stipendija i obavijest dobitnicima

Sveučilište u Rijeci objavljuje Odluku Senata Sveučilišta u Rijeci o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god. donesenu na 61. sjednici Senata održanoj 21. prosinca 2021. godine.

DOBITNICI STIPENDIJA ZA IZVRSNOST

Čestitamo svim stipendistima te ih obavještavamo da će im ugovori biti dostavljeni elektroničkom poštom na e-adrese koje su naveli u prijavi na natječaj.

Molimo stipendiste da ugovore potpišu i skenirane vrate na e-adresu s koje im je poslan, a jedan  primjerak vlastoručno potpisanog ugovora obvezno što prije pošalju redovnom poštom na sljedeću adresu:

 

Sveučilište u Rijeci

 Centar za studije

„Ugovor – stipendije za izvrsnost“

Radmile Matejčić 2

51000 Rijeka

Stipendije za izvrsnost u 2021./2022. – Privremena rang-lista

Sveučilište u Rijeci objavljuje privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2021./2022. ak. god.

PRIVREMENA RANG-LISTA

Stipendije za izvrsnost u 2021./2022. – Natječaj

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2021./2022. akademskoj godini na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2021. godine, u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci p. t. od 16. 11.  2020. godine (u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) i Odlukom o dopunama Pravilnika od 22. 12. 2020. godine.

Prijave na natječaj otvorene su do: petka, 29. listopada 2021. godine do 12:00 satiMolimo studente da prijavu izvrše na vrijeme.

Prijava na natječaj podnosi se isključivo elektroničkim putem klikom na poveznicu PRIJAVA i ispunjavanjem online prijavnog obrasca. Online prijavi pristupa se upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom, marko.peric@student.uniri.hr). Ukoliko nemate elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr koji je potreban za pristup prijavi, morate se obratiti LDAP administratoru. Popis svih LDAP administratora i njihovih kontakata nalazi se mrežnoj stranici Sveučilišta na sljedećoj poveznici.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2021./2022. ak. god.

Obrazac A

Obrazac I

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2020./2021. – Odluka o dodjeli stipendija i obavijest dobitnicima

Sveučilište u Rijeci objavljuje Odluku Senata o dodjeli stipendija i financijskih pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ 2020./2021. ak. god. donesenu na 53. sjednici Senata održanoj 30. ožujka 2021. godine.

DOBITNICI STIPENDIJA FONDA

Obavještavamo studente da će im ugovori biti dostavljeni elektroničkom poštom na e-adrese koje su naveli u prijavi na natječaj. Molimo studente da ugovore potpišu i  skenirane vrate na e-adresu s koje ime je poslan, a jedan primjerak potpisanog ugovora obvezno pošalju redovnom poštom na sljedeću adresu: 

Sveučilište u Rijeci

„Ugovor – Fond AA – student“

Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Napomena: isplata stipendija bit će omogućena po primitku svih potpisanih ugovora pa molimo studente da se potrude ugovore dostaviti Sveučilištu što prije.  

 

Stipendije za izvrsnost u 2020./2021. – Konačna rang-lista i obavijest dobitnicima

Sveučilište u Rijeci objavljuje Odluku Senata o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2020./2021. ak. god. donesenu na 53. sjednici Senata održanoj 30. ožujka 2021. godine.

DOBITNICI STIPENDIJA ZA IZVRSNOST

Čestitamo svim stipendistima i obavještavamo ih da će im ugovori biti dostavljeni elektroničkom poštom na e-adrese koje su naveli u prijavi na natječaj. Molimo studente da ugovore potpišu i skenirane vrate e-adresu s koje im je poslan, a jedan primjerak potpisanog ugovora obvezno pošalju redovnom poštom na sljedeću adresu: 

Sveučilište u Rijeci

„Ugovor – izvrsnost – student“

Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Napomena: isplata stipendija bit će omogućena po primitku svih potpisanih ugovora pa molimo studente da se potrude ugovore dostaviti Sveučilištu što prije. 

 

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2020./2021. – Privremena lista

Sveučilište u Rijeci objavljuje privremenu listu kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju/financijsku pomoć iz programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov” u 2020./2021. akademskoj godini.

PRIVREMENA LISTA 

Stipendije za izvrsnost u 2020./2021. – Privremena rang-lista

Obavijest studentima: Konačnu odluku o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima u 2020./2021. ak. god. donijet će Senat  30. ožujka 2021. godine te će ista biti objavljena na mrežnim  stranicama Sveučilišta.

 

Sveučilište u Rijeci objavljuje privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2020./2021. ak. god.

PRIVREMENA RANG-LISTA

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2020./2021. – Natječaj

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov”. Stipendije/financijske pomoći namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo prijave na natječaj imaju studenti Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

NATJEČAJ

Obrazac P (prijavni obrazac)

Obrazac IZK (izjava o članovima zajedničkog kućanstva)

Obrazac I (izjava o drugim stipendijama)

Prijave na natječaj zaprimaju se do petka, 19. veljače 2021. godine do 12:00 sati. 

Prijave se podnose elektronički, putem SharePoint portala. Preporučujemo koristiti Internet Explorer preglednik. SharePoint portalu pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICU  i upisivanjem AAI@EduHr korisničkih podataka (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr.: peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a NE „student.uniri“.

U slučaju da niste u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih podataka AAI@EduHr ili nemate  korisničke podatke, morate se javiti LDAP administratoru. Kontakti LDAP administratora za studente nalaze se na sljedećoj poveznici.

U Natječaju i na SharePoint portalu nalaze se detaljne upute za ispunjavanje online prijavnog obrasca, a za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.

Pravilnik o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov”, p. t. od 22. 12. 2017. 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov” od 22. 12. 2020.

 

Financijske pomoći kategorije D – prijave

Prijavu za financijsku pomoć kategorije D (vidi Natječaj) studenti mogu podnijeti zaključno do četvrtka, 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.  Prijava i kompletna natječajna dokumentacija podnose se putem MS Forms obrasca.

* Pravo prijave na stipendiju/financijsku pomoć za kategoriju D nemaju studenti koji su podnijeli prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći Fonda AA u 2020./2021. ak. god. koji je bio otvoren od 26. siječnja do 19. veljače 2021. godine.

Upute za prijavu: Prijavnom obrascu pristupa se putem sljedeće POVEZNICE upisivanjem korisničkih podataka u sustavu AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr.: peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a NE „student.uniri“.

U slučaju da niste u mogućnosti pristupiti prijavnom obrascu upisivanjem svojih korisničkih podataka AAI@EduHr ili nemate  korisničke podatke, morate se javiti LDAP administratoru na svom  visokom učilištu. Kontakti LDAP administratora za studente nalaze se na sljedećoj poveznici.

Obrazac IZK – Izjava o članovima zajedničkog kućanstva IZK

Obrazac I – Izjava o stipendijama 

 

 

Stipendije za izvrsnost u 2020./2021. – natječaj

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 22. prosinca 2020. godine, u skladu s izmijenjenim i dopunjenim Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost, Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2020./2021. akademskoj godini.

Pravilnik o dodjeli stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, p. t. od 16. studenog 2020.

Odluka Senata o dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost od 22. prosinca 2020.

 

Prijave na natječaj otvorene su do petka, 5. veljače 2021. godine do 12:00 sati. Molimo studente da prijavu izvrše na vrijeme.

 

Prijave se podnose isključivo elektronički, putem SharePoint portala. SharePoint portalu pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICU  i upisivanjem AAI@EduHr korisničkih podataka (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a NE „student.uniri“.

Za izdavanje „uniri“ korisničkog imena molimo da se obratite LDAP administratoru visokog učilišta. Popis LDAP administratora pogledajte na poveznici.

Na SharePoint portalu nalaze se sve informacije i detaljne upute za ispunjavanje prijavnog obrasca, a za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2020./2021. ak. god.

Obrazac A

Obrazac I

Stipendije za izvrsnost u 2019./2020. – Odluka o dodjeli stipendija i obavijest studentima

Sveučilište u Rijeci objavljuje Odluku Senata o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god., donesenu na 40. sjednici Senata održanoj 31. ožujka 2020. godine.

DOBITNICI STIPENDIJA ZA IZVRSNOST

Čestitamo svim stipendistima i obavještavamo ih da se ugovori neće potpisivati na uobičajeni način zbog izvanredne situacije izazvane koronavirusom.  Molimo studente za razumijevanje i prilagodbu situaciji kako bi postupak isplate stipendija započeo što prije.

Ugovor o stipendiji bit će im poslan najkasnije u srijedu, 8. travnja 2020. godine na e-mail adresu koju su naveli u prijavi na natječaj te molimo da isti potpišu i skeniranog* u PDF formatu vrate na adresu e-pošte s koje im je poslan, a original potpisanog ugovora obvezno pošalju redovnom poštom na adresu:

Sveučilište u Rijeci

Student – ugovor – izvrsnost

Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Napomena: obvezno pri slanju poštom naznačiti “student – ugovor – izvrsnost”

* Molimo studente da potpisani ugovor ne šalju u JPG i JPEG formatu nego u PDF formatu.  Skeniranje mobitelom i spremanje u PDF format moguće je uz instaliranje jedne od besplatnih aplikacija za skeniranje poveznica.

 

Stipendije za izvrsnost u 2019./2020. – Privremena rang-lista

Sveučilište u Rijeci objavljuje privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. ak. god.

PRIVREMENA RANG-LISTA.

Stipendije za izvrsnost u 2019./2020. – Natječaj

Stipendije za izvrsnost namijenjene su redovitim studentima po kriteriju izvrsnosti sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci.

Okvirno vrijeme raspisivanja natječaja je siječanj.

Kriteriji za prijavu, potrebna prijavna dokumentacija te postupak prijave bit će opisani u  natječaju.

________________________________________________

Na temelju odluke Senata od 17. prosinca 2019. godine, Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2019./2020. ak. godini.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

– studenti državljani RH/EU i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH i u 2019./2020. ak. god. te imaju status redovitog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica.

Studenti moraju ispunjavati osnovne kriterije uspješnosti utvrđene člankom 6. točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost od 6. veljače 2015. godine.

Prijave na natječaj otvorene su do ponedjeljka, 3. veljače 2020. godine do 12:00 sati. Molimo studente da prijavu izvrše na vrijeme. 

Prijave se podnose isključivo elektronički, putem SharePoint portala. SharePoint portalu pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICU i upisivanjem AAI@EduHr korisničkih podataka (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a ne „student.uniri“.

Za izdavanje „uniri“ korisničkog imena molimo da se obratite LDAP administratoru visokog učilišta. Popis kontakata LDAP administratora visokih učilišta možete preuzeti ovdje.

Na SharePoint portalu nalaze se sve informacije i detaljne upute za ispunjavanje prijavnog obrasca, a za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2019./2020. ak. god.

Obrazac A

Obrazac I

LDAP administratori

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2019./2020. – Konačna lista

Sveučilište u Rijeci objavljuje Odluku Senata o dodjeli stipendija i financijskih pomoći iz programa Solidarnost Fonda “Aleksandar Abramov” u 2019./2020. ak. god., donesenu na 40. sjednici Senata održanoj 31. ožujka 2020. godine.

DOBITNICI STIPENDIJA FONDA

Čestitamo svim stipendistima i obavještavamo ih da se ugovori neće potpisivati na uobičajeni način zbog izvanredne situacije izazvane koronavirusom.  Molimo studente za razumijevanje i prilagodbu situaciji kako bi postupak isplate stipendije započeo što prije.

Ugovor o stipendiji bit će studentima poslan najkasnije u srijedu, 8. travnja 2020. godine na e-mail adresu navedenu u prijavi na natječaj. Molimo da ga potpišu i skeniranog* u PDF formatu vrate na adresu e-pošte s koje im je poslan, a original potpisanog ugovora obvezno pošalju redovnom poštom na adresu:

Sveučilište u Rijeci

Student – ugovor – Fond AA

Trg braće Mažuranića 10

51000 Rijeka

Napomena: obvezno pri slanju poštom naznačiti “student – ugovor – Fond AA”

 

* Molimo studente da potpisani ugovor ne šalju u JPG i JPEG formatu nego u PDF formatu.  Skeniranje mobitelom i spremanje u PDF format moguće je uz instaliranje jedne od besplatnih aplikacija za skeniranje poveznica.

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2019./2020. – Privremena lista

Sveučilište u Rijeci objavljuje privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju/financijsku pomoć iz programa “Solidarnost” Fonda “Aleksandar Abramov” u 2019./2020. ak. god.

PRIVREMENA RANG-LISTA

Stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2019./2020. – Natječaj

Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2019./2020. ak. god. 

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći Fonda „Aleksandar Abramov” u 2019./2020. ak. god. temeljem odluke Senata od 17. prosinca 2019.

Stipendije i financijske pomoći namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg socioekonomskog statusa.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

studenti  koji u 2019./2020. ak. god. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica, a državljani su RH/EU ili državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH.

Za prijavu na natječaj student treba zadovoljavati sljedeće kriterije:  

  • socioekonomski kriterij što znači da ukupni mjesečni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u 2019. godini ne prelaze cenzuse propisane  člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov”, p.t. od 22. 12. 2017.
  • da je student u prethodnoj, 2018./2019. ak. god. ostvario najmanje 18 ECTS-a (kriterij vrijedi samo za studente viših godina studija).

Krajnji rok za podnošenje prijave za stipendiju/financijsku pomoć je ponedjeljak, 17. veljače 2020. godine do 12:00 sati. Radi mogućih problema s internet vezom molimo da prijavu izvršite na vrijeme.

Prijave se podnose isključivo elektronički, putem SharePoint portala. SharePoint portalu pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICU i upisivanjem AAI@EduHr korisničkih podataka (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a ne „student.uniri“.

Ako se ne možete prijaviti putem korisničkih podataka AAI@EduHR ili ih nemate, molimo da se obratite  LDAP administratoru visokog učilišta. Molimo da korisničke podatke pribavite na vrijeme (dan prije isteka roka za prijavu).

Na SharePoint portalu nalaze se sve informacije i detaljne upute za ispunjavanje prijavnog obrasca, a za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.  ​

 

 

Financijske pomoći kategorije D – prijave do 30. 06. 2020. 

Prijavu za financijsku pomoć kategorije D (vidi Natječaj) studenti mogu podnijeti zaključno do utorka, 30. lipnja 2020. godine. Prijavni obrazac i kompletna natječajna dokumentacija  može se dostaviti e-poštom na adresu studiji@uniri.hr ili redovnom poštom na adresu Povjerenstvo Fonda Aleksandar  Abramov, Sveučilište u Rijeci – Centar za studije, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. 

Prijavni obrazac

Obrazac izjave o zajedničkom kućanstvu

 

 

Dokumenti

accordion-block_5c8e6e55edd6b

Korisni linkovi

accordion-block_5c993f3e16811

Arhiva

Kontakt

Centar za studije i studente

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Centar za studije i studente

studiji@uniri.hr

Skip to content
Virtualna sova UNIRI