12/09/2019.
Prva Međunarodna doktorska konferencija
Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci organizira prvu Međunarodnu doktorsku konferenciju u suradnji sa Zavodom za biomedicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Podružnicom Rijeka Hrvatske akademije medicinskih znanosti, a u okviru Alpe-Adriatic Rektorske Konferencije (AARC). Konferencija će biti održana u četvrtak i petak, 19. i 20. rujna 2019. s početkom u 9 sati na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Konferencija će ugostiti priznate među...
16/04/2019.
Poziv na mini-tečaj
Sveučilište u Rijeci organizira mini tečaj pod nazivom Pitanja profesionalizacije profesorskog zvanja: poučavanje i rad na globalnim sveučilištima (engl. Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities) Mini tečaj održat će se od 6. do 8. svibnja 2019. god. u zgradi Filozofskog fakulteta u Rijeci, dvorana br. 138, Sveučilišna avenija 4, Rijeka. Potvrdu dolaska potrebno je potvrditi putem