SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / PALAČA MOISE

Palača Moise

Patricijska gradska kuća Moise renesansna je palača stara 500 godina smještena unutar stare jezgre grada Cresa. Palača Moise registrirana je kao kulturno dobro Republike Hrvatske upisana u Registar kulturnih dobara (pod brojem Z-3957). U cilju obnove Palače, grad Cres (vlasnik) i Sveučilište u Rijeci (korisnik i nositelj edukacijskih i znanstvenih sadržaja) povezali su vodeći se dugoročnim održavanjem i gospodarenjem kulturnom vrijednošću.

Budućnost

Sveučilište u Rijeci će kroz pripremu i provođenje akademskih aktivnosti u Palači osigurati funkcionalnu iskorištenost ovog jedinstvenog prostora kulture, a te aktivnosti otoku Cresu i široj regiji pružaju nove sadržaje, ali i razvojni poticaj s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i rada. Istraživačke i obrazovne aktivnosti u sjeverno-jadranskom spomeniku kulture od neprocjenjivog značaja – u jednoj od najmonumentalnijih građevina iz ranog 16. stoljeća i najvećoj patricijskoj renesansnoj gradskoj palači u Republici Hrvatskoj– predstavljaju privilegiju koju Sveučilište u Rijeci pruža nacionalnim i internacionalnim institucijama i partnerima,  znanstvenicima, nastavnicima i studentima te svim zainteresiranim građanima Cresa i okolice.

Poveznica na program Palače Moise

Sveučilište u Rijeci ovime nastoji ispuniti svoju misiju i društvenu odgovornost doprinošenja zajednici, kako kroz razvoj kvalitetnih istraživanja u području humanističkih i društvenih znanosti, tako i kroz organizaciju obrazovnih programa za zainteresirane građane. Kao Sveučilište koje se ponosi svojom otvorenošću i internacionalnom prepoznatljivošću, Palaču Moise vidimo kao prostor slobode, suradnje, kreativnosti i društvenih inovacija na dobrobit građana i njihove kvalitete života.

Predavanja u palači Moise

U Palači Moise, znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, u Cresu od ožujka do srpnja 2021. bit će održan niz znanstveno-popularnih predavanja, čiji raspored donosimo niže.

NAPOMENA: Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja imaju ograničen broj posjetitelja. Također, zadržavamo pravo izmjene navedenih termina predavanja

SRPANJ 2021

 • 16.7.2021. Kako je Zemlja opet postala ravna ploča – prirodoznanstvena (ne)pismenost  – prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
 • 8.7.2021. Pripadnost i građansko prijateljstvo – doc. dr. sc. Nebojša Zelič
 • 1.7.2021. Radionica slikanja akvarelom “Razglednica s Cresa” – doc. mr. art. Darija Žmak Kunić i Ela Štefanac

LIPANJ 2021

 • 17.6.2021. Kako smo se nekada igrali – dr. sc. Jasna Krstović
 • 15.6.2021. Predstavljanje studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci i rada Logopedskog centra – izv. prof. dr. sc. Zlatko Kolundžić
 • 11.6.2021. Prezentacija – Rutinih 20 godina – Vesna Jakić
 • 3.6.2021. Glagoljaštvo na cresko-lošinjskom arhipelagu – prof. dr. sc. Sanja Zubčić

SVIBANJ2021

 • 27.5.2021. Kasnosrednjovjekovna drvorezbarska umjetnička baština otoka Cresa  – doc. dr. sc. Barbara Spanjol-Pandelo i dr. sc. Matko Matija Marušić
 • 15.5.2021. Matematički cirkus –  izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković i izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
 • 6.5.2021. Održivo upravljanje plažama RH – prof. dr. sc. Iva Grgić Tuhtan

TRAVANJ 2021

 • 8.4.2021. Jezični krajolik i turizam – prof. dr. sc. Diana Stolac
 • 1.4.2021. O povijesti zgrade hotela Cres – Jasminka Ćus Rukonić

OŽUJAK 2021

 • 25.3.2021. Život u doba bolesti COVID-19 – vrijednost informacije u zaštiti prava ranjivih članova društva – izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa i dr. sc. Dejana Golenko – više o predavanju pročitajte ovdje.

Povijest

Kroz pismo namjere akademika Daniela Rukavine od 5. rujna 2008. i pismo namjere Filozofskoga fakulteta u Rijeci od 20. listopada 2010. Sveučilište u Rijeci izrazilo je svoju podršku projektu obnove Palače Moise, najveće renesansne građevine na Cresu, te se kao nositelj edukacijskih i znanstvenih sadržaja povezalo s Gradom Cresom kao vlasnikom Palače.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. prosinca 2010. zaključen je Sporazum s Gradom Cresom o namjeni Palače. U rujnu 2012. tadašnji rektor Pero Lučin potpisuje Ugovor o partnerskom osnivanju edukacijskog centra u Palači i stvaraju se uvjeti kojim će se Palača Moise koristiti kao edukacijski centar za razvoj i provođenje akademskih sadržaja. Svečanom primopredajom ključeva, održanoj 26. travnja 2019. godine, rektorica Snježana Prijić-Samaržija u ime Sveučilišta u Rijeci preuzima obvezu provedbe znanstvenog i obrazovnog rada u Palači Moise na rok od 30 godina.

U medijima

Primopredaja:

Nakon završetka radova na obnovi najveće renesansne kuće u Cresu, poznate kao Palača Moise, 26. travnja 2019. je održana njezina primopredaja. Obnovljenu zgradu su od izvođača radova, zagrebačke tvrtke „Ing-grad“, preuzeli Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao potpisnik ugovora za izvođenje radova obnove, korisnik projekta Ministarstvo kulture, vlasnik palače Grad Cres te krajnji korisnik Sveučilište u Rijeci. Više na…

Dani otvorenih dana:

Sveučilište u Rijeci 1. listopada obilježilo je početak akademske godine otvorenim vratima Palače Moise. U okviru otvorenih vrata Palače Moise Centar za napredne studije jugoistočne Europe predstavio je novu generaciju mladih istraživača. Riječ je o 10. generaciji mladih istraživača koji su svoj rad i temu istraživanja predstavili građanima i uzvanicima. Okupljene goste i prijatelje pozdravila je rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić- Samaržija, a uz rektroicu Sveučilišta prisutnima su se obratili državni tajnik Ministarstva Kulture Krešimir Partl, gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako i direktorica Friedrich Ebert Stiftung-a Zagreb Türkan Karakurt. Više na…

Skip to content
Virtualna sova UNIRI