SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / PALAČA MOISE

Palača Moise

Patricijska gradska kuća Moise renesansna je palača stara 500 godina smještena unutar stare jezgre grada Cresa. Palača Moise registrirana je kao kulturno dobro Republike Hrvatske upisana u Registar kulturnih dobara (pod brojem Z-3957). U cilju obnove Palače, grad Cres (vlasnik) i Sveučilište u Rijeci (korisnik i nositelj edukacijskih i znanstvenih sadržaja) povezali su vodeći se dugoročnim održavanjem i gospodarenjem kulturnom vrijednošću.

Budućnost

Sveučilište u Rijeci će kroz pripremu i provođenje akademskih aktivnosti u Palači osigurati funkcionalnu iskorištenost ovog jedinstvenog prostora kulture, a te aktivnosti otoku Cresu i široj regiji pružaju nove sadržaje, ali i razvojni poticaj s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i rada. Istraživačke i obrazovne aktivnosti u sjeverno-jadranskom spomeniku kulture od neprocjenjivog značaja – u jednoj od najmonumentalnijih građevina iz ranog 16. stoljeća i najvećoj patricijskoj renesansnoj gradskoj palači u Republici Hrvatskoj– predstavljaju privilegiju koju Sveučilište u Rijeci pruža nacionalnim i internacionalnim institucijama i partnerima,  znanstvenicima, nastavnicima i studentima te svim zainteresiranim građanima Cresa i okolice.

Poveznica na program Palače Moise

Sveučilište u Rijeci ovime nastoji ispuniti svoju misiju i društvenu odgovornost doprinošenja zajednici, kako kroz razvoj kvalitetnih istraživanja u području humanističkih i društvenih znanosti, tako i kroz organizaciju obrazovnih programa za zainteresirane građane. Kao Sveučilište koje se ponosi svojom otvorenošću i internacionalnom prepoznatljivošću, Palaču Moise vidimo kao prostor slobode, suradnje, kreativnosti i društvenih inovacija na dobrobit građana i njihove kvalitete života.

Predavanja u palači Moise

U palači Moise, znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci u Cresu tijekom studenoga i prosinca 2020. bit će održan niz znanstveno-popularnih predavanja, čiji raspored donosimo u privitku.

NAPOMENA: Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja u prosincu su odgođena. Nove termine ćemo objaviti čim budu poznati.

Raspored predavanja – studeni i prosinac 2020.

STUDENI 2020

  • 05.11.2020. Kvaliteta zraka na otocima Cresu i Lošinju – prof. dr. sc. Ana Alebić-Juretić, prof. u mirovini
  • 12.11.2020. Grbovi u Palači Moise – Jasminka Cus-Rukonic
  • 19.11.2020. Izazovi roditeljstva – izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić
  • 26.11.2020. Zaštita i interpretacija pomorske baštine, predavanje: Lošinjski loger – autentična i/ili imaginarna povijest teretnog jedrenjaka – Sanjin Kunić

PROSINAC 2020

  • 03.12.2020. Jezični krajolik i turizam – prof. dr. sc. Diana Stolac
  • 10.12.2020. Zaboravljena umjetnička baština sjevernog Jadrana: Drveni sarkofag sv. Gaudencija osorskog – dr. sc. Danijel Ciković
  • 17.12.2020. 20 godina Udruge Ruta i radionica blagdanskih ukrasa od vune – Vesna Jakić

Povijest

Kroz pismo namjere akademika Daniela Rukavine od 5. rujna 2008. i pismo namjere Filozofskoga fakulteta u Rijeci od 20. listopada 2010. Sveučilište u Rijeci izrazilo je svoju podršku projektu obnove Palače Moise, najveće renesansne građevine na Cresu, te se kao nositelj edukacijskih i znanstvenih sadržaja povezalo s Gradom Cresom kao vlasnikom Palače.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. prosinca 2010. zaključen je Sporazum s Gradom Cresom o namjeni Palače. U rujnu 2012. tadašnji rektor Pero Lučin potpisuje Ugovor o partnerskom osnivanju edukacijskog centra u Palači i stvaraju se uvjeti kojim će se Palača Moise koristiti kao edukacijski centar za razvoj i provođenje akademskih sadržaja. Svečanom primopredajom ključeva, održanoj 26. travnja 2019. godine, rektorica Snježana Prijić-Samaržija u ime Sveučilišta u Rijeci preuzima obvezu provedbe znanstvenog i obrazovnog rada u Palači Moise na rok od 30 godina.

U medijima

Primopredaja:

Nakon završetka radova na obnovi najveće renesansne kuće u Cresu, poznate kao Palača Moise, 26. travnja 2019. je održana njezina primopredaja. Obnovljenu zgradu su od izvođača radova, zagrebačke tvrtke „Ing-grad“, preuzeli Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao potpisnik ugovora za izvođenje radova obnove, korisnik projekta Ministarstvo kulture, vlasnik palače Grad Cres te krajnji korisnik Sveučilište u Rijeci. Više na…

Dani otvorenih dana:

Sveučilište u Rijeci 1. listopada obilježilo je početak akademske godine otvorenim vratima Palače Moise. U okviru otvorenih vrata Palače Moise Centar za napredne studije jugoistočne Europe predstavio je novu generaciju mladih istraživača. Riječ je o 10. generaciji mladih istraživača koji su svoj rad i temu istraživanja predstavili građanima i uzvanicima. Okupljene goste i prijatelje pozdravila je rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić- Samaržija, a uz rektroicu Sveučilišta prisutnima su se obratili državni tajnik Ministarstva Kulture Krešimir Partl, gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako i direktorica Friedrich Ebert Stiftung-a Zagreb Türkan Karakurt. Više na…

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI