ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / KATALOG ZNANJA

Katalog znanja

Katalog znanja sadrži pregled znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata Sveučilišta u Rijeci 2019. – 2021. Katalog znanja namijenjen je djelatnicima Sveučilišta u Rijeci, studentima i suradnicima te predstavnicima drugih institucija u znanosti i visokom obrazovanju, a služi i kao dio predstavljanja Sveučilišta u Rijeci. Pored tri skupine projekata prikazanih u ovom Katalogu znanja, Sveučilište u Rijeci provodi i dodatne programske linije financiranja s ciljem sveobuhvatnog podizanja znanstveno–istraživačke i umjetničke produktivnosti.

Izdavač: Sveučilište u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica

Uredink: prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.,

Dokumenti

Prof. dr. sc. Ivan Đikić, dr. med.

O katalogu znanja:

Sveučilište u Rijeci veliku pažnju poklanja obrazovanju studenta te karijerama znanstvenika i profesora. Izbor najkvalitetnijih projekata uz posebne programe za mlade znanstvenike i nove tehnologije vrata su budućih uspjeha u Rijeci. Otvorenost, suradnja i odgovornost prema napretku društva temeljne su vrijednosti koje promovira vodstvo Sveučilišta u komunikaciji s javnošću.

Ivo Usmiani, predsjednik Upravnog odbora JGL-a

O katalogu znanja:

Smatram da se snaga jednog grada mjeri u intelektualnoj snazi njegova stanovništva. Riječko Sveučilište dokaz je snage grada Rijeke, a moderan razvoj zemlje nezamisliv je bez doprinosa znanosti, bez utemeljenosti razvoja na znanosti. Tim riječkoga Sveučilišta napravio je važan iskorak sukladno europskim smjernicama u povezivanju znanosti i gospodarstva. U tvrtki JGL oduvijek smo težili jačanju i funkcionalnom umrežavanju poduzetnika i istraživača iz akademske zajednice, kreiranju interdisciplinarnih studijskih programa te prijenosu stvorenih znanja u život. Drago mi je što je i ovaj projekt dio zajedničke vizije da naša „Rijeka može“, u kojoj je vršni cilj opće poboljšanje znanosti na dobrobit gospodarstva i društva u cjelini.

Joško Eterović, slikar i skulptor

O katalogu znanja:

Jedan mali grad kao Rijeka pruža toliko mnogo kreativnosti u istraživanjima na raznim područjima, što čini ovaj grad dijelom Europe i svijeta. Drago mi je da sam i ja dio ovoga grada i da pridonosim na sličan način. Iskreno vjerujem da „Rijeka može“.

Nina Violić, glumica

O katalogu znanja:

Beskrajno sam ponosna na Sveučilište u Rijeci, koje je namjenska sredstva za znanost odlučilo uložiti isključivo u znanstvene i umjetničke projekte. Mislim da je to bitno za zajednicu na više razina, prvenstveno zato što otvara područje istraživanja, a smatram da je u današnje vrijeme ulaganje u istraživanje jedino što ima smisla. Osim toga znanstvenici i umjetnici iz Rijeke na taj će način sa svojim radovima konkurirati na europskoj sceni. Takve pametne odluke uvijek imaju rezultate, a napredak u znanosti i umjetnosti, koji će se sigurno ovim putem dogoditi, nemjerljiv je za sve nas.

Prof. dr. sc. Danica Kragic Jensfelt

O katalogu znanja:

Ovo je fantastična inicijativa na međunarodnoj razini. Bitno je stvoriti jaku znanstvenu bazu koja se temelji na konkurenciji. Teme projekata interesantne su i mnoge uključuju metode strojnog učenja, što je samo dokaz da stručnjaci Sveučilišta u Rijeci prate međunarodne trendove.

Jelena Jindra, novinarka

O katalogu znanja:

Uvijek mi je bilo zanimljivo vidjeti svoj grad kroz bistre oči novih ljudi koji se u njemu zateknu s namjerom da mu nešto i ostave. Sada, zahvaljujući Sveučilištu u Rijeci i svim ovim znanstvenim projektima, osjećam da je Rijeka u dobrim rukama. Puno je tu tih novih, bistrih pogleda znanstvenika, čiji rad čini tu znatiželjnu i uzbudljivu Rijeku. A njoj se uvijek veselim.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI