O SVEUČILIŠTU / OTVORENO SVEUČILIŠTE

Otvoreno Sveučilište

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine, a danas je ono suvremeno europsko sveučilište i centar izvrsnosti unutar regije i šire. S ukupno 16 fakulteta mi smo istraživačko i znanstveno-obrazovno sveučilište odgovorno za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada Rijeke i regije.

Inovativno sveučilište za cjeloživotno obrazovanje

Pored kvalitetnoga mjesta za obrazovanje novih generacija ljudi i snažnoga centra znanja, riječko sveučilište razvija sustav cjeloživotnoga obrazovanja kojim nastoji osigurati bržu difuziju ideja i inovacija te na takav način osigurati širi društveni razvoj i podići ukupnu konkurentnost primorskog dijela Hrvatske. Izgradnjom modernog Kampusa Sveučilišta u Rijeci snažno se unaprijedila sveučilišna nastava, znanstvena struktura i sveukupni uvjeti života i rada studenata i nastavnoga osoblja

Sveučilište budućnosti otvoreno svima

Riječko je sveučilište društveno odgovorno i otvoreno sveučilište – otvoreno stranim studentima, nastavnome osoblju, istraživačima, ali i suvremenim trendovima u visokome školstvu.

Riječko je sveučilište društveno odgovorno i otvoreno sveučilište – otvoreno stranim studentima, nastavnome osoblju, istraživačima, ali i suvremenim trendovima u visokome školstvu.Koliko nam je važna vrijednost otvorenost(i)/openness, govori i činjenica da smo cijelu slavljeničku 2023. godinu, u kojoj smo obilježavali 50 godina od osnutka, s njome započinjali i završavali naša događanja i promotivna videa, a promicali smo je i kao važan element svih promotivnih materijala Sveučilišta. Više o samoj slavljeničkoj godini možete pročitati na poveznici.

Vizija — želimo biti europsko sveučilište budućnosti.

Misija — Mi smo:
• nastavnici koji pripremaju studente za poslove budućnosti i građansku odgovornost
• istraživači koji otvaraju i osnažuju Sveučilište hrabro ulazeći u inovativne istraživačke pothvate i suradnje kako bi razvijali gospodarstvo i unaprijedili dobrobit lokalne zajednice
• građani koji, iskreno vjerujući u europske vrijednosti slobode, ljudskih prava i prosvijećenosti, grade novu europsku budućnost.

Angažirano sveučilište po mjeri studenata

Osiguravamo sustav obrazovanja i učenja u kojem se studenti nalaze u centru pažnje, zbog čega se sustav nastave i učenja kontinuirano nastoji unaprijediti, te nastojimo biti socijalno osjetljivo i prilagođeno potrebama svih članova zajednice. Stvaramo zajednicu čija je temeljna vrijednost povezanost studenata, profesora i ostalih zaposlenika. Samo takvo sveučilište može biti inovativno, kreativno, izvrsno, a istodobno solidarno i sigurno.

Dobrodošli na naše Sveučilište!

Vrijednosti Sveučilišta u Rijeci

Na Sveučilištu u Rijeci osiguravamo i promičemo vrijednosti koje tvore istinsku ideju sveučilišta:

• odgovornost – vjerujemo da su institucijska autonomija, akademski integritet i akademske slobode te težnja za izvrsnošću i kreativnošću u znanosti i umjetnosti preduvjet istinskih i kvalitetnih postignuća

• otvorenost – njegujemo znatiželju, odvažnost, uključivost, različitost, participaciju i solidarnost kao nužne uvjete progresivnih i pravednih institucija

• inovativnost – razumijemo važnost održivog razvoja, angažmana u zajednici, obrazovanja za potrebe tržišta rada i za poslove budućnosti te transfera znanja kao stupova društvenog povjerenja u akademske institucije

• povezanost – surađujemo i potičemo sve oblike međunarodnog povezivanja s ciljem autentičnog unaprjeđenja europskih vrijednosti mira, prosvijećenosti i harmoničnih odnosa.

Povelja i kodeks

Povelja

Sveučilište u Rijeci je prvo od sveučilišta u Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (” The European Charter for Researchers”, ” The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”) i time prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog istraživačkog prostora. Također, prvi smo potpisnici Deklaracije o sudjelovanju u “Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije. Temeljem potpisanih Deklaracija, obvezali smo se na implementaciju ovih temeljnih dokumenta na Sveučilištu u Rijeci, što je i bio strateški cilj Sveučilišta definiran i kroz Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2007 – 2013: ” Istraživačko sveučilište vodi sustavnu brigu o svim stadijima istraživačke karijere: od mladih istraživača, preko nezavisnih istraživača do iskusnih istraživača. Sveučilište u Rijeci ugradit će u svoju regulativu i praksu te organizacijske i financijske instrumente sva načela Europske povelje o istraživačkim karijerama te Kodeksa o novačenju istraživača.” (str. 51).

Kodeks

Sveučilište u Rijeci uključeno je u pilot projekt implementacije Povelje i Kodeksa cilj kojega je provedba istraživanja o postojećem stanju te izrada interne analize i akcijskog plana. Projekt ‘Strategije ljudskih resursa u istraživanju’ prihvaćen je na sjednici Senata u listopada 2009. godine, a izvješće o provedenom istraživanju, interna analiza i akcijski plan na sjednici u lipnju 2010. godine.

accordion-block_0ae2b48e89b9a3c0038cf3d9a99361b2

Sastavnice

accordion-block_5f7ffccb0943e5b8f57c7aa4d29aa7aa

Znanstveno-razvojni centri

accordion-block_0d4cd472c1fd0e0b81540e4c29cbddc2

Savjetovališni centri

accordion-block_32c9313770203326be2f068d2f60ef2b

Ostale sastavnice

Kontakt

Rektorat Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Hrvatska

ured@uniri.hr

T +385 51 406 500

F +385 51 406 588

Skip to content