O SVEUČILIŠTU / OTVORENO SVEUČILIŠTE

Otvoreno Sveučilište

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine, a danas je ono suvremeno europsko sveučilište i centar izvrsnosti unutar regije i šire. S ukupno 11 fakulteta i 4 odjela mi smo istraživačko i znanstveno-obrazovno sveučilište odgovorno za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada Rijeke i regije.

Inovativno sveučilište za cjeloživotno obrazovanje

Pored kvalitetnoga mjesta za obrazovanje novih generacija ljudi i snažnoga centra znanja, riječko sveučilište razvija sustav cjeloživotnoga obrazovanja kojim nastoji osigurati bržu difuziju ideja i inovacija te na takav način osigurati širi društveni razvoj i podići ukupnu konkurentnost sjeverozapadne Hrvatske. Izgradnjom modernog Kampusa Sveučilišta u Rijeci snažno se unaprijedila sveučilišna nastava, znanstvena struktura i sveukupni uvjeti života i rada studenata i nastavnoga osoblja

Sveučilište budućnosti otvoreno svima

Riječko je sveučilište društveno odgovorno i otvoreno sveučilište – otvoreno stranim studentima, nastavnome osoblju, istraživačima, ali i suvremenim trendovima u visokome školstvu.

Naša vizija zacrtava ulazak Sveučilišta u Rijeci među 500 europskih sveučilišta, stoga se ono opredijelilo za dinamičan razvoj koji sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih i umjetničkih karijera te omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakog pojedinca.

Angažirano sveučilište po mjeri studenata

Osiguravamo sustav obrazovanja i učenja u kojem se studenti nalaze u centru pažnje, zbog čega se sustav nastave i učenja kontinuirano nastoji unaprijediti, te nastojimo biti socijalno osjetljivo i prilagođeno potrebama svih članova zajednice. Stvaramo zajednicu čija je temeljna vrijednost povezanost studenata, profesora i ostalih zaposlenika. Samo takvo sveučilište može biti inovativno, kreativno, izvrsno, a istodobno solidarno i sigurno.

Dobrodošli na naše Sveučilište!

accordion-block_5c812bc014bf4

Sastavnice

accordion-block_5c82843dcfcad

Centri

accordion-block_5c82874da59f0

Ostale sastavnice

Misija i vizija

Misija

Sveučilište u Rijeci svoju misiju temelji na zadaćama sveučilišta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju. Sveučilište provodi znanstvena, umjetnička i razvojna istraživanja, posebice programe od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Svoje zadaće sveučilište ostvaruje u skladu s potrebama održivoga razvoja zajednice u kojoj djeluje. Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica, posebno fakulteta, akademija i odjela te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Sveučilište donosi strateške i razvojne odluke o akademskim pitanjima i o profiliranju znanstvenih istraživanja, o financijskome poslovanju i pravnome prometu, o investicijama i razvojnim planovima te u nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokome obrazovanju. Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija te nadzor i stalni rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkoga i stručnoga rada. Sveučilište razvija jedinstveni informacijski i knjižnični sustav.

Vizija

Sveučilište u Rijeci bit će istraživačko sveučilište s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvoj koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnoga obrazovanja.

Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključivanjem u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokoga obrazovanja, najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti, Sveučilište u Rijeci pokazat će svoju javnu odgovornost i doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja. Sveučilište u Rijeci bit će dinamično sveučilište koje sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta).

Povelja i kodeks

Povelja

Sveučilište u Rijeci je prvo od sveučilišta u Republici Hrvatskoj potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača (” The European Charter for Researchers”, ” The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”) i time prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente s ciljem unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja i povećanja vrijednosti istraživačke karijere kao vitalnih elemenata strategije poticanja rasta ekonomije i zapošljavanja te uspostave europskog istraživačkog prostora. Također, prvi smo potpisnici Deklaracije o sudjelovanju u “Skupini za provedbu strategije ljudskih resursa” Europske komisije. Temeljem potpisanih Deklaracija, obvezali smo se na implementaciju ovih temeljnih dokumenta na Sveučilištu u Rijeci, što je i bio strateški cilj Sveučilišta definiran i kroz Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2007 – 2013: ” Istraživačko sveučilište vodi sustavnu brigu o svim stadijima istraživačke karijere: od mladih istraživača, preko nezavisnih istraživača do iskusnih istraživača. Sveučilište u Rijeci ugradit će u svoju regulativu i praksu te organizacijske i financijske instrumente sva načela Europske povelje o istraživačkim karijerama te Kodeksa o novačenju istraživača.” (str. 51).

Kodeks

Sveučilište u Rijeci uključeno je u pilot projekt implementacije Povelje i Kodeksa cilj kojega je provedba istraživanja o postojećem stanju te izrada interne analize i akcijskog plana. Projekt ‘Strategije ljudskih resursa u istraživanju’ prihvaćen je na sjednici Senata u listopada 2009. godine, a izvješće o provedenom istraživanju, interna analiza i akcijski plan na sjednici u lipnju 2010. godine.

Kontakt

Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Sveučilište u Rijeci

E-mail: ured@uniri.hr

tel: 00385 51 406 500

Skip to content
Virtualna sova UNIRI