16/01/2020.
Novi natječaji EU programa Justice i REC
Objavljeni su novi natječaji u sklopu Programa za pravosuđe (Justice Programme) te Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (Rights, Equality & Citizenship Programme - REC) te su za iste objavljeni radni programi za 2020. godinu.
17/12/2019.
Održana Obzor Europa nacionalna radionica
U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe EU te u suradnji s predstavnicima Europske komisije 10. prosinca 2019. organizirana je nacionalna radionicu o provedbi programa Obzor Europa.
04/12/2019.
Erasmus+: Potpora pri pisanju projektnih prijava
U svrhu pripreme potencijalnih prijavitelja za novi Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu Agencija za mobilnost i programe EU organizira radionice diljem Hrvatske kako bi pomogla potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga.