STUDIRANJE / URED ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE

Ured za akademsko priznavanje

Na temelju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 69/2022) te Pravilnika o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, Sveučilište u Rijeci provodi:

 • postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) te
 • postupak priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj  visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja na našem sveučilištu.

Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

 • popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju,
 • uplatiti naknadu za troškove postupka,
 • poslati ispunjen obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom na adresu:
  Sveučilište u Rijeci
  Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
  Trg braće Mažuranića 10
  51000 Rijeka
  Hrvatska

Za pokretanje postupka priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja potrebno je obratiti se direktno sastavnici na kojoj želite nastaviti obrazovanje.

Temeljni pojmovi akademskog priznavanja

 • Inozemna obrazovna kvalifikacija – naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
 • Priznavanje – formalna potvrda vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju.
 • Stručno priznavanje – priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.
 • Akademsko priznavanje – priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Priznavanje razdoblja studija – priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Nacionalni ENIC/NARIC ured – izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC – European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).
 • Ured za akademsko priznavanje – ured uspostavljen na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola; ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
 • Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – procjena razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno njegovim statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured.

Projekti

FAIR – Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition)

Cilj projekta Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition – FAIR) je doprinijeti unapređivanju postupka priznavanja kvalifikacija koje provode visoka učilišta europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) primjenjujući elemenate automatskog priznavanja.

Sveučilište u Rijeci jedan je od partnera projekta.

Koordinator projekta je nizozemski NUFFIC.

Dokumenti

Kontakt

Ured za akademsko priznavanje

Ulica Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka

Adresa za slanje pošte:
Rektorat
Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

Andrea Miočić, prof.

andrea@uniri.hr

+00385 51 584 856

Skip to content
Virtualna sova UNIRI