STUDIRANJE / URED ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE

Ured za akademsko priznavanje

Na temelju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 69/2022) te Pravilnika o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Sveučilište u Rijeci provodi:

  • postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu upisa na diplomske, poslijediplomske te studije na stranim jezicima
  • automatsko priznavanje
  • postupak priznavanja razdoblja obrazovanja provedenog u inozemstvu na razini visokog obrazovanja

Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodi se u okviru upisnog postupka na studij, a započinje podnošenjem urednog zahtjeva i vodi na temelju isprava, drugih dokaza i podataka o kvalifikaciji čije se priznavanje traži.

Temeljni pojmovi

  • Inozemna obrazovna kvalifikacija je naziv za objedinjene ishode učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba osim u slučajevima iz članka 20 Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022)
  • Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije potvrđivanje je vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo u svrhu pristupa ili nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci.
  • Priznavanje razdoblja obrazovanja potvrđivanje je stečenih ishoda učenja ostvarenih u inozemstvu prije stjecanja inozemne obrazovne kvalifikacije, s ciljem nastavka visokoškolskog obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci.
  • Automatsko priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije je omogućavanje nositelju kvalifikacije pristup nastavku obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci.
  • Automatsko priznavanje razdoblja obrazovanja je priznavanje ishoda učenja stečenih za vrijeme razdoblja obrazovanja u inozemstvu radi pristupa nastavku obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci.
  • Isprave kojima se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija uključuju svjedodžbe, diplome i potvrde o završenom programu.

Dokumenti

Projekti

FAIR – Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition)

Cilj projekta Fokus na automatsko institucijsko priznavanje (Focus on Automatic Institutional Recognition – FAIR) je doprinijeti unapređivanju postupka priznavanja kvalifikacija koje provode visoka učilišta europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) primjenjujući elemenate automatskog priznavanja.

Sveučilište u Rijeci jedan je od partnera projekta.

Koordinator projekta je nizozemski NUFFIC.

Kontakt

Ured za akademsko priznavanje

Andrea Miočić, prof.

recognition@uniri.hr

Skip to content