ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / POVELJA HRS4R

Povelja HRS4R

Svjesni da su, uz studente, zaposlenici i izvrsni istraživači naš najvažniji i nezamjenjiv resurs, Sveučilište u Rijeci prvo je sveučilište u Hrvatskoj i jedno od prvih deset u Europi koje je potpisalo Europsku povelju za istraživače i Europski kodeks za zapošljavanje istraživača, čime je prihvatilo inicijativu Europske komisije koja je 2005. donijela te dokumente s ciljem povećavanja zapošljivosti i promoviranja karijera u istraživanju kao ključnih za gospodarski rast, zaposlenost i uspostavljanje Europskog istraživačkog prostora. Nadalje, Sveučilište u Rijeci je prvo potpisalo Povelju za sudjelovanje u grupi Europske komisije za implementaciju strategije ljudskih potencijala.

Potpisivanjem navedenih povelja Sveučilište u Rijeci obvezalo se na provedbu tih dokumenata, što je i strateški cilj naveden u Strategiji Sveučilišta u Rijeci. Projekt izrade strategije za ljudske potencijale u istraživanju prihvatio je i Senat Sveučilišta u Rijeci u listopadu 2009. godine, dok su pregledni izvještaj, unutarnja analiza i izvješće o aktivnostima (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) prihvaćeni na sjednici Senata u lipnju 2010. godine. U srpnju 2010. Sveučilište u Rijeci zaprimilo je i službeno priznanje Europske komisije i logo za „izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima u istraživanju“ (HR Excellence in Research).

Zahvaljujući studijskom posjetu i poticajnoj evaluaciji povjerenstva za obnovu predmetnog priznanja, Sveučilište u Rijeci je odlukama Senata u 2019. produbilo i još snažnije implementiralo svoju HRS4R politiku. U tom je procesu izrađen i inicijalni prijedlog Politike otvorenog i transparentnog zapošljavanja na temelju postignuća (OTM-R) Sveučilišta u Rijeci, koju je Senat prihvatio sredinom 2020. godine.

Budući da je 2023. godine na temelju provedene sveobuhvatne analize mišljenja zaposlenika (GAP analysis) utvrđeno kako je na Sveučilištu došlo do značajnih iskoraka i napretka u pogledu otvorenog i transparentnog zapošljavanja na temelju postignuća (OTM-R) te da je i u EU politikama došlo do značajnih iskoraka, politike i aktivnosti Sveučilišta u Rijeci su tijekom 2023. i početkom 2024. godine ažurirani te usklađeni s trenutno važećom praksom i standardima na razini Republike Hrvatske i EU-a.

Navedeni dokumenti ističu dosada postignute napore i ostvarene rezultate, utvrđuju jasne, razumljive i transparentne kriterije i procedure za zapošljavanje i razvoj istraživačkih karijera, a naglasak se stavlja na daljnji plan razvoja Sveučilišta u Rijeci u području istraživačkih karijera.

Skip to content