ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / INOVACIJE I VALORIZACIJA ZNANJA

Inovacije i valorizacija znanja

Sveučilište u Rijeci uključeno je u niz europskih projekata iz područja inovacija, valorizacije i transfera znanja i tehnologije te kontinuirano radi na jačanju institucijskih kapaciteta u navedenim područjima. 

Središnja točka za pitanja iz područja inovacija i transfera znanja na Sveučilištu u Rijeci je Centar za inovacijske inicijative (CII) koji djeluje u okviru Sveučilišnog centra za istraživanje i inovacije.

Aktivnosti Centra usmjerene su na poticanje inovacijske kulture i poduzetništva temeljenog na znanju te komercijalizaciju znanja i rezultata znanstvenih istraživanja. Više informacija dostupno je u izborniku „Aktivnosti centra“.

U svome djelovanju, Centar za inovacijske inicijative slijedi aktualne nacionalne (Nacionalne smjernice za razvoj tehnologije i znanja) i europske politike i smjernice u području inovacija i valorizacije znanja (Novi europski program za inovacije, Preporuke Vijeća EU o vodećim načelima za vrednovanje znanja, Preporuke Komisije EU o Kodeksu dobre prakse u upravljanju intelektualnom imovinom za vrednovanje znanja u europskom istraživačkom prostoru).

Također, u okviru YUFE mreže, Centar za inovacijske inicijative uključen je u djelovanje YUFE mreže stručnjaka za obrnuti transfer znanja (YUFE Flipped Knowledge Transfer Network) te tim putem sudjeluje u razmjeni iskustava i primjera dobre prakse s nizom ureda za transfer znanja i tehnologije diljem Europe.

Nastavno na stupanje na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22, na snazi od 22.10.2022.) i Statuta Sveučilišta u Rijeci (od 31. ožujka 2023.), Sveučilište je pokrenulo postupak prilagodbe/izrade novih pravilnika i sveučilišnih dokumenata koji će regulirati područje inovacija i transfera znanja, sukladno važećim nacionalnim i EU politikama. Do njihova usvajanja, na snazi ostaju pravilnici i obrasci dostupni u izborniku „Dokumenti“.

Aktivnosti Centra za inovacijske inicijative (CII)

Centar za inovacijske inicijative usmjeren je na poticanje inovacijske kulture i poduzetništva temeljenog na znanju te komercijalizaciju znanja i rezultata znanstvenih istraživanja, a neke  od njegovih aktivnosti, ovisno o raspoloživim resursima, uključuju:

 • praćenje i vrednovanje inovacijskih kapaciteta i produkcije Sveučilišta i njegovih sastavnica, predlaganje  i razvijanje novih ideja/alata u pogledu poboljšanja inovacijskog kapaciteta Sveučilišta,
 • unaprjeđenje vidljivosti Sveučilišta u području istraživanja i inovacija te popularizaciju znanosti,
 • poticanje dvostranog transfera znanja,
 • savjetovanje u području zaštite intelektualnog vlasništva,
 • informiranje Sveučilišta i sastavnica o mogućnostima financiranja i sudjelovanja u inovacijskim projektima,
 • provođenje aktivnosti u sklopu postojećih EU projekata iz područja inovacija i transfera znanja,
 • praćenje inovacijskih aktivnosti na razini YUFE i YERUN mreža.

U djelokrugu rada Centra jest i provođenje Natječaja za institucijsko financiranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice „UNIRI-INOVA“, kojim se potiče transfer znanja između akademske zajednice i gospodarstva. Više informacija o Natječaju dostupno je lijevo u izborniku pod stavkom “Natječaji”.

Usluge koje CII nudi

Usluge koje Centar za inovacijske inicijative pruža znanstvenicima pri prijenosu rezultata istraživačkog i stručnog rada Sveučilišta u gospodarstvo jesu:

 • Edukacija znanstvenika i studenata Sveučilišta o važnosti transfera tehnologije i intelektualnog vlasništva
 • Predstavljanje i promoviranje rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti
 • Savjetovanje o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i načina komercijalizacije
 • Poticanje suradnje akademske zajednice i gospodarstva, kroz RIMAP bazu ili direktno traženje odgovarajućih partnera za komercijalizaciju
 • Provođenje osnovne analize tržišta
 • Pronalaženje izvora financiranja

Regionalna digitalna inovacijska platforma – RIMAP

U suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije (PRIGODA), Sveučilište u Rijeci razvilo je RIMAP – regionalnu digitalnu inovacijsku platformu za prijenos znanja između akademske zajednice i gospodarstva u Primorsko-goranskoj županiji i šire s ciljem razvoja inovacijskog ekosustava u regiji.

Platforma omogućuje umrežavanje gospodarskih subjekata, poduzetnika, istraživača, znanstvenika, javnog i nevladinog sektora te ostalih zainteresiranih sudionika s ciljem transfera znanja temeljenog na rezultatima istraživanja i razvojnih djelatnosti.

U RIMAP bazi mogu se pronaći neki od sveučilišnih projekata koji imaju potencijal za daljnju komercijalizaciju. U slučaju interesa, zainteresirane strane pozivaju se kontaktirati Centar za inovacijske inicijative koji nudi uslugu procjene potencijala intelektualnog vlasništva. Uvjeti pružanja usluge dogovaraju se izravno s Centrom.

Dokumenti

Kontakt

Centar za inovacijske inicijative

Sveučilište u Rijeci, Rektorat (treći kat)


inovacije@uniri.hr

+ 385 51 406 555

Skip to content