MEDIA | PRESS / SREDIŠNJI URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Središnji ured za odnose s javnošću i protokol

Djelatnici Središnjeg ureda za odnose s javnošću i protokol Sveučilišta u Rijeci (kraće UNIRI PR) obavljaju poslove komunikacije s vanjskim dionicima, informiraju medije o radu Sveučilišta, sazivaju i vode konferencije za medije, dostavljaju medijima obavijesti i priopćenja. Informiraju upravu Sveučilišta o javnom mnijenju, sudjeluju u donošenju sveučilišnih visokoškolskih, znanstvenih i komunikacijskih politika te sudjeluju u poslovima interne komunikacije ustanove. Obavljaju novinarske, uredničke i izdavačke poslove kod izdavanja sveučilišnih publikacija i medijskih priloga, uređuju sadržaj mrežnih stranica Sveučilišta i ostalih digitalnih komunikacijskih kanala. Organiziraju i vode poslove protokola kod događanja poput: svečanosti, konferencija, kongresa, simpozija, promocija, obljetnica, prijama… te sudjeluju na posebnim sveučilišnim projektima.

Glasnogovornica Sveučilišta i rukovoditeljica Središnjeg ureda

Elvira Marinković Škomrlj, prof.

T +385 91 2182 889

eskomrlj@uniri.hr

Protokol

Jagoda Lesica, dipl. oec.

T +385 51 406 547

jagoda@uniri.hr

Odnosi s javnošću

Neven Protić, mag. nov.

T +385 51 584 831, +385 91 4800 222

neven.protic@uniri.hr

Zahtjev za objavu na sveučilišnom webu

Događanja, vijesti, natječaji

Na ovom linku (https://shorturl.at/aABR2) podnose zahtjevi za objavu na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Najčešći zahtjevi koji se podnose za objavu nalaze se u rubrikama

  • Događanja (najave raznih događanja, nastupnih predavanja, obrana doktorskih radova, najave kongresa, simpozija i sl.)
  • Vijesti (vijesti o raznim događanjima na Sveučilištu)
  • Natječaji (zapošljavanja) i dr.
Skip to content