STUDIRANJE / STUDENTI / STUDENTSKE AKTIVNOSTI

Studentske aktivnosti

More ideja za tvoju budućnost / Razvijaj i primjenjuj svoja znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća

Obrazovanje studenata temeljni je zadatak Sveučilišta u Rijeci pri čemu razumijevamo da obrazovanje i znanost čine integriranu cjelinu i neodvojive su; stoga svaki akademski djelatnik sveučilišta ima ulogu i obvezu i znanstvenog istraživanja i nastavnog rada. Sveučilište u Rijeci promiče koncept na studente usmjerenog obrazovanja (Student Centred Learning), nove paradigme obrazovanja koja studente razumije ne samo kao korisnike obrazovnog procesa već prije svega kao kompetentne i aktivne suradnike u ostvarivanju ishoda učenja. 

Ponosni smo na priznanje Europske studentske unije (European Students’ Union) da smo Sveučilište usmjereno prema studentima. Sveučilište  razvija kulturu kvalitete u svim obrazovnim ciklusima formalnog, ali i neformalnog i informalnog obrazovanja vodeći računa o stalnom unaprjeđivanju i verifikaciji ishoda učenja. 

Na Sveučilištu u Rijeci nudimo 172 studijska programa iz različitih znanstvenih područja, s velikom zastupljenošću interdisciplinarnih studija.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci je predstavničko tijelo svih studenata Sveučilišta u Rijeci. Kao predstavnici sudjeluju u svim tijelima uprave Sveučilišta, povjerenstvima, odborima i drugim skupinama te brinu o provedbi i kvaliteti studijskih programa, kvaliteti studentskog života te surađuju sa studentskim udrugama fakulteta .

Više informacija o radu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci možete saznati na sljedećoj poveznici SZSUR.

accordion-block_b0876a4f688002a13e7503414cfd8939

Studentske aktivnosti

Studentski kulturni centar

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci osnovan je krajem akademske godine 2012./2013.

Teži stvaranju novog okvira za promišljanje kulturne produkcije i stvaranje kulturne politike posebno usmjerene na studentsku i mladu populaciju te na nezavisnu kulturnu scenu. Više informacija možete saznati na mrežnoj stranici SKC-a : http://www.skc.uniri.hr/ te na UNIRI Vijestima u rubrici umjetnost i kultura.

Ured za sport

Organizacija sportskih aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci povjerena je kroz Ured za sport Riječkom športskom sveučilišnom savezu (RŠSS) kao organizaciji koja okuplja studentska športska društva i Udrugu kineziologa Sveučilišta u Rijeci. Savez se sastoji od Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora te Predsjedništva.
Savez je osnovan koncem 2004. godine s ciljem podizanja kvalitete športskih aktivnosti na fakultetima, uključivanja što većeg broja studenata u športske aktivnosti te kvalitetno predstavljanje Sveučilišta na lokalnome, nacionalnome i međunarodnome sveučilišnome športskome planu.
Riječki športski sveučilišni savez je uključen u niz projekata, od međunarodnih športskih studentskih natjecanja, sveučilišnoga športskog natjecanja (Studentske lige) kao okosnice sveučilišnoga športa u Rijeci te ostalih športskih aktivnosti.
Skip to content