O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI

EU programi i fondovi

Sveučilište u Rijeci bilježi izvrsne rezultate u povlačenju sredstava iz Europske unije te je u samo posljednjih nekoliko godina osiguralo 40-ak milijuna eura iz europskoga proračuna. Središnja točka za pitanja o financiranju iz EU izvora na Sveučilištu u Rijeci je Sveučilišni centar za istraživanje i inovacije, odnosno dva centra koja ga čine:

  • Centar za instrumente kohezijske politike EU koji pokriva područje financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), programa Europske teritorijalne suradnje (Interreg) te Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO) i
  • Centar za programe EU koji pokriva područje centraliziranih programa EU, poput Erasmus+, Obzor Europa, Digital Europe, Kreativna Europa i sl..

Ranije objedinjeni u Centar za EU projekte, svoje početke rada na pripremi i provedbi EU projekata bilježe s prvim Tempus projektima koji su se počeli provoditi od 2002. godine da bi svoje iskustvo dalje stekao kroz pretpristupne fondove Europske unije (CARDS, IPA), okvirne programe za istraživanje i razvoj te strateške infrastrukturne projekte sufinancirane iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, Obzora 2020. i Erasmusa+. Skupljajući vrijedno iskustvo u prijavi i provedbi EU projekata, oba centra prepoznaju i koriste prilike koje se pružaju u programima i fondovima Europske unije za razvoj znanosti i obrazovanja.

Djelatnice centara primarno se bave prijavom i provedbom strateških sveučilišnih projekata financiranih iz EU programa i strukturnih fondova EU te pružanjem informacija akademskoj zajednici o mogućnostima financiranja i novostima u programima i fondovima Europske unije.

U lijevom izborniku možete pronaći osnovne korisne informacije o dostupnim izvorima financiranja EU te projektima Sveučilišta u Rijeci financiranima iz istih dok niže možete pronaći aktualne vijesti iz područja EU programa i fondova, kao i poveznice za važne i korisne dokumente.

Podnošenje namjere prijava EU projekata sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem sustava SPAPP

Od dana 15. studenog 2023. godine sveučilišni SharePoint portal zamjenjuje  novi sustav – Sustav za prijavu projekata Sveučilišta u Rijeci (SPAPP) – putem kojeg će sastavnice Sveučilišta u Rijeci podnositi namjere prijava EU projekata.

Sučelju novog sustava možete pristupiti ovdje, a Upute za podnošenje prijava EU projekata u sustavu SPAPP dostupne su na sljedećoj poveznici.

accordion-block_8ea5ce1f6cef31f2847fe8039083bc76

Korisni linkovi

accordion-block_bd07c097f3d83f44dfb7041dd504deef

Važni dokumenti

accordion-block_f8a0e417d1ebb608b920f7e2169a8b15

Arhiva vijesti i dokumenata

Kontakt

Centar za programe EU & Centar za instrumente kohezijske politike EU

Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka (zadnji kat, lijevo)

Centar za instrumente kohezijske politike EU

strukturni@uniri.hr

+38551406592

Centar za programe EU

projektieu@uniri.hr

+38551406532

Skip to content