O SVEUČILIŠTU / EU PROGRAMI I FONDOVI

EU programi i fondovi

Sveučilište u Rijeci bilježi izvrsne rezultate u povlačenju sredstava iz Europske unije te je u samo posljednjih nekoliko godina osiguralo 40-ak milijuna eura iz europskoga proračuna. Središnja točka za pitanja o financiranju iz EU izvora na Sveučilištu u Rijeci je Sveučilišni centar za istraživanje i inovacije, odnosno dva centra koja ga čine:

  • Centar za instrumente kohezijske politike EU, koji pokriva područje financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Europske teritorijalne suradnje (tzv. Interreg programe) te Mehanizam za oporavak i otpornost
  • Centar za programe EU, koji pokriva područje centraliziranih programa EU, poput Erasmus+, Obzor Europa, Digital Europe, Kreativna Europa i sl.

Ranije objedinjeni u Centar za EU projekte, svoje početke rada na pripremi i provedbi EU projekata bilježe s prvim Tempus projektima koji su se počeli provoditi od 2002. godine, da bi svoje iskustvo dalje stjecao kroz pretpristupne fondove Europske unije (CARDS, IPA), okvirne programe za istraživanje i razvoj te strateške infrastrukturne projekte sufinancirane iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, Obzora 2020. i Erasmusa+. Skupljajući vrijedno iskustvo u prijavi i provedbi EU projekata, oba centra prepoznaju i koriste prilike koje se pružaju u programima i fondovima Europske unije za razvoj znanosti i obrazovanja.

Djelatnice centara primarno se bave prijavom i provedbom strateških sveučilišnih projekata financiranih iz EU programa i Strukturnih fondova EU te pružanjem informacija akademskoj zajednici o mogućnostima financiranja i novostima u programima i fondovima Europske unije.

U lijevom izborniku možete pronaći osnovne korisne informacije o dostupnim izvorima financiranja EU te projektima Sveučilišta u Rijeci financiranima iz istih, dok niže možete pronaći aktualne vijesti iz područja EU programa i fondova, kao i poveznice za važne i korisne dokumente.

accordion-block_7599250fcf958d71318a8de4f449e4d0

Korisni linkovi

accordion-block_ce1bd4b6eea4170c937415e19805fbf8

Važni dokumenti

accordion-block_f8a0e417d1ebb608b920f7e2169a8b15

Arhiva vijesti i dokumenata

Kontakt

Sveučilišni centar za istraživanje i inovacije

Kampus Sveučilišta u Rijeci

Zbog nevremena u kojem je 28. rujna 2022. stradala zgrada Rektorata, privremeno je promijenjena lokacija centara kako slijedi:

Centar za instrumente kohezijske politike EU
Građevinski fakultet u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka (soba 222)

Centar za programe EU
Studentski centar Rijeka, Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka (kat ispod restorana “Kampus”)

projektieu@uniri.hr

Centar za instrumente kohezijske politike EU

+38551406592

Centar za programe EU

+38551406532

Skip to content