E-knjižara

Sveučilište svojim programima radi na povećanju istraživačkih kapaciteta mobiliziranjem većeg broja doktoranada i moderniziranjem doktorske izobrazbe u skladu s potrebama sveučilišta i visokom razinom istraživačke aktivnosti. Povećanje broja istraživača, istraživačkih aktivnosti, ali i povećanje transfera tehnologije sa sveučilišta u zajednicu, jedan je od glavnih ciljeva naše sveučilišne zajednice. Razvijanjem poslijediplomskih programa i uvođenjem doktorskih škola nudimo svim zainteresiranim studentima da se uključe u jedan od sveučilišnih poslijediplomskih programa i na taj način postanu dio istraživačke znanstvene zajednice.

Katalog znanja

Izdavač: Sveučilište u Rijeci – prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica

Uredink: prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.

Katalog znanja

UNIRI za Rijeku znanja – Sveučilište u Rijeci 2009.-2017.

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

UNIRI za Rijeku znanja – Sveučilište u Rijeci 2009.-2017.

ISBN: 978-953-7720-28-5 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-29-2 (elektroničko izdanje)

Životni put i djelo akademika Daniela Rukavine – San koji živi…

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Životni put i djelo akademika Daniela Rukavine – San koji živi…

978-953-7720-26-1 (tiskano izdanje)

978-953-7720-27-8 (elektoroničko izdanje)

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu UNIRI

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: prof. dr. sc. Nevenka Ožanić

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu UNIRI

Skip to content