ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / E-KNJIŽARA

E-knjižara

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2023.

ISBN: 978-953-7720-70-4 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-71-1 (e-izdanje)

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2022.

ISBN (tiskano izdanje): 978-953-7720-62-9

ISBN (e-izdanje): 978-953-7720-63-6

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2021.

ISBN: 978-953-7720-49-0 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-50-6 (elektroničko izdanje)

Izdavač: Studentski centar Rijeka

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2020.

ISBN: 978-953-7720-46-9

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2019.

ISBN: 978-953-7720-43-8 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-44-5 (elektroničko izdanje)

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Alen Ružić

Godina izdanja: 2019.

ISBN: 978-953-7720-41-4

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2018.

ISBN: 978-953-7720-36-0

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2017.

ISBN: 978-953-7720-28-5 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-29-2 (elektroničko izdanje)

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

Godina izdanja: 2017.

ISBN: 978-953-7720-26-1 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-27-8 (elektoroničko izdanje)

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Nevenka Ožanić

Godina izdanja: 2015.

ISBN: 978-953-7720-22-3

Skip to content