ZNANOST I ISTRAŽIVANJE / E-KNJIŽARA

E-knjižara

Sveučilište svojim programima radi na povećanju istraživačkih kapaciteta mobiliziranjem većeg broja doktoranada i moderniziranjem doktorske izobrazbe u skladu s potrebama sveučilišta i visokom razinom istraživačke aktivnosti. Povećanje broja istraživača, istraživačkih aktivnosti, ali i povećanje transfera tehnologije sa sveučilišta u zajednicu, jedan je od glavnih ciljeva naše sveučilišne zajednice. Razvijanjem poslijediplomskih programa i uvođenjem doktorskih škola nudimo svim zainteresiranim studentima da se uključe u jedan od sveučilišnih poslijediplomskih programa i na taj način postanu dio istraživačke znanstvene zajednice.

Izdavač: Sveučilište u Rijeci – prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica

Uredink: prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

ISBN: 978-953-7720-28-5 (tiskano izdanje)

ISBN: 978-953-7720-29-2 (elektroničko izdanje)

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: Elvira Marinković Škomrlj

978-953-7720-26-1 (tiskano izdanje)

978-953-7720-27-8 (elektoroničko izdanje)

Izdavač: Sveučilište u Rijeci

Uredink: prof. dr. sc. Nevenka Ožanić

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI