KATEGORIJE

Rektorici Priznanje ”Krunoslav Sukić”

12.12.2019. / vijesti / o sveučilištu

Rektorici Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježani Prijić Samaržiji danas je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku uručeno Priznaje ”Krunoslav Sukić”. Rektorica je ovo Priznanje dobila za vrijedan doprinos prepoznavanju potrebe te otvaranje prostora i ozračja suradnje akademske zajednice s društvom u procesima izgradnje, očuvanja i unaprjeđivanja mira.

”Priznanjem želimo Vama i timu Centra za studije mira i konflikata u Rijeci zahvaliti i dati Vam podršku, jer potičete nadu da će mirovna nastojanja na svim razinama društva, kao i procesi učenja iz prakse, imati institucionalnu istraživačku i znanstvenu podršku, koje nam toliko nedostaju!”, stoji u dopisu rektorici.

Priznanje ”Krunoslav Sukić” za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljuskih prava dodijeljuje se pojedinkama i pojedincima, organizacijama, društvima,  građanskim i drugim inicijativama za pružanje otpora nasilju te njihovom zalaganju za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, zaštiti i promicanju ljudskih prava i mirotvorstva u lokalnoj zajednici, putem društveno angažirane umjetnosti, poticanjem društvenog,  ekumenskog i međureligijskog dijaloga, nenasilnim akcijama i drugim načinima nenasilnog društvenog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

„Kada nešto radite s dubokim uvjerenjem da je ispravno i potrebno – a to je učiniti sve što obzirom na svoju trenutnu poziciju možeš na razumijevanju i razrješavanju izvora konflikata i širenju tolerancije i nenasilja – onda je važno da dobijete potvrdu relevantnih ljudi” – poručila  je rektorica Prijić Samaržija, ističući da je počašćena dobivenim priznanjem.

”Od kada sam došla na poziciju rektorice, pokušavam realizirati davnašnju ideju da se na razini Sveučilišta osnuje institucijsku jedinicu za pitanja ljudskih prava, javne upotrebe uma radi proširenja prostora slobode i razumijevanja uvjeta mira i sukoba. Tražili smo i našli akademske partnere u Norveškoj, Irskoj, Njemačkoj, Izraelu, Južnoj Koreji, ali s Balkana, koji su nam pomogli u razumijevanju da je upravo neznanje najnasilniji element u društvu. Institucije trebaju biti angažirane, jer imaju mogućnost doprinositi javnom dobru i  vrline javnih institucija shvaćam puno šire od učinkovitog upravljanja i ispunjavanja indikatora, pa čak i šire od ključnog posla kultiviranja kvalitete i autentičnosti akademskog rada.  Civilno društvo ima svoju nezamjenjivu ulogu, javni i neovisni intelektualci su prevažni, ali i mi u institucijama moramo dati svoj javni doprinos kada je u pitanju razrješavanje neslaganja koja imaju zastrašujuće posljedice na društvo i ljude”, zaključila je rektorica, zahvalivši kolegama iz Centra za studije mira i konflikata i Senatu Sveučilišta u Rijeci.

Dodjeljivanjem ovih nagrada i priznanja Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek želi pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i/ili hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja. Zahvala za djelovanje za zajedničko dobro ohrabruje pojedince da političku moć koju kao pokrenu u korist osobnog razvoja i pozitivnih društvenih promjena.

O priznanju i o Krunoslavu Sukiću.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI