SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / BAŠTINA

Baština

U ovom dijelu možete pronaći posebni prilog naziva Baština, koji izlazi u okviru promotivno-edukativnog projekta Novog lista i partnera. Prilog izlazi svakog mjeseca, a u samom prilogu sudjeluju profesori Sveučilišta u Rijeci.

Baština

Skip to content