SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / PROJEKT DIOSI

Projekt DIOSI

Projekt DIOSI promovira cjeloviti koncept doktorskog obrazovanja, od razvoja novog zajedničkog doktorskog obrazovnog programa, preko pružanja obuke o otvorenoj znanosti i otvorenim inovacijama i poduzetništvu za doktorande i istraživače u ranoj karijeri, do mjerenja utjecaja takvog osposobljavanja stvaranjem okvira za praćenje utjecaja i ishoda učenja.

Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., broj ugovora: 101006318.

O projektu

Projekt obuhvaća razvoj i provedbu treninga za doktorande u području otvorenih inovacija, poduzetništva i otvorene znanosti. Cilj je navedene treninge, osmišljene u suradnji s privatnim sektorom, u budućnosti integrirati u doktorske studije partnerskih sveučilišta. U tu svrhu, u sklopu projekta će se razviti model doktorskih studija u kojem se stečene prenosive vještine formalno vrednuju na jednak način kao i one znanstvene te će se za svako partnersko sveučilište razviti i tzv. implementation roadmap odnosno uputa kako ostvariti tranziciju iz postojećih modela doktorskih studija u DIOSI model. Svrha projekta jest povećati inovacijski potencijal i povećati konkurentnost mladih istraživača, bilo da oni karijeru nastavljaju unutar akademske zajednice ili izvan nje.

Sveučilište u Rijeci voditelj je radnog paketa WP5 koji se odnosi na stvaranje okvira za mjerenje učinka novog modela doktorskog studija na doktorande, institucije nositelje studija te širu zajednicu.

Projekt je u potpunosti komplementaran s postojećim aktivnostima YUFE saveza te produbljuje suradnju partnera u području razvoja poslijediplomskih studija.

Izvješće s pregledom postojećeg utjecaja sustavi ocjenjivanja

Objavljeno je Izvješće s pregledom postojećeg sustava ocjenjivanja unutar radnog paketa WP5 koji se odnosi na stvaranje okvira za mjerenje učinka novog modela doktorskog studija na doktorande, institucije nositelje studija te širu zajednicu, na kojem su sudjelovali prorektor za strateške projektre prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Nikoleta Zubić i Boris Golob.

DIOSI Model doktorskog obrazovanja

Temeljem provedene SWOT analize te pregledom najboljih praksi i strateških prioriteta različitih doktorskih programa u partnerskim institucijama razvijen je inovativni model doktorskog obrazovanja koji integrira osposobljavanje za prenosive vještine u doktorske programe. Iz zajedničke vizije kreiran je model koji će se prilagođavati za daljnju implementaciju u svakoj instituciji. Model doktorskog obrazovanja možete potražiti ovdje.

 

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je cilj-diosi-a.png

Partneri

 1. UNIVERSITEIT ANTWERPEN – koordinator, UANTWERPEN, Belgium
 2. UNIVERSITY OF CYPRUSUCY, Cyprus
 3. UNIVERSITAET BREMENU, BREMEN, Germany
 4. SVEUČILIŠTE U RIJECI, UNIRI, Croatia
 5. UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU, UMK, Poland
 6. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, UNITOV, Italy
 7. UNIVERSITY OF ESSEX, UESSEX, United Kingdom
 8. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, U3M, Spain
 9. UNIVERSITEIT MAASTRICHT, UM, Netherlands
 10. ITA-SUOMEN YLIOPISTO, UEF, Finland
 11. INNOEXC GMBH, INNOEXC GMBH, Switzerland

Mrežna stranica projekta // Twitter

Skip to content