SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / PROJEKT DIOSI

Projekt DIOSI

O projektu

Projekt DIOSI promovira cjeloviti koncept doktorskog obrazovanja, od razvoja novog zajedničkog doktorskog obrazovnog programa, preko pružanja obuke o otvorenoj znanosti i otvorenim inovacijama i poduzetništvu za doktorande i istraživače u ranoj karijeri, do mjerenja utjecaja takvog osposobljavanja stvaranjem okvira za praćenje utjecaja i ishoda učenja.

Projekt obuhvaća razvoj i provedbu treninga za doktorande u području otvorenih inovacija, poduzetništva i otvorene znanosti. Cilj je navedene treninge, osmišljene u suradnji s privatnim sektorom, u budućnosti integrirati u doktorske studije partnerskih sveučilišta. U tu svrhu, u sklopu projekta će se razviti model doktorskih studija u kojem se stečene prenosive vještine formalno vrednuju na jednak način kao i one znanstvene te će se za svako partnersko sveučilište razviti i tzv. implementation roadmap odnosno uputa kako ostvariti tranziciju iz postojećih modela doktorskih studija u DIOSI model. Svrha projekta jest povećati inovacijski potencijal i povećati konkurentnost mladih istraživača, bilo da oni karijeru nastavljaju unutar akademske zajednice ili izvan nje.

Sveučilište u Rijeci voditelj je radnog paketa WP5 koji se odnosi na stvaranje okvira za mjerenje učinka novog modela doktorskog studija na doktorande, institucije nositelje studija te širu zajednicu.

Projekt je u potpunosti komplementaran s postojećim aktivnostima YUFE saveza te produbljuje suradnju partnera u području razvoja poslijediplomskih studija.

Izvješće s pregledom postojećeg utjecaja sustavi ocjenjivanja

Objavljeno je Izvješće s pregledom postojećeg sustava ocjenjivanja unutar radnog paketa WP5 koji se odnosi na stvaranje okvira za mjerenje učinka novog modela doktorskog studija na doktorande, institucije nositelje studija te širu zajednicu, na kojem su sudjelovali prorektor za strateške projektre prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Nikoleta Zubić i Boris Golob.

PARTNERI

1UNIVERSITEIT ANTWERPEN (koordinator)UANTWERPENBelgium
2UNIVERSITY OF CYPRUSUCYCyprus
3UNIVERSITAET BREMENUBREMENGermany
4SVEUČILIŠTE U RIJECIUNIRICroatia
5UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIUUMKPoland
6UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATAUNITOVItaly
7UNIVERSITY OF ESSEXUESSEXUnited Kingdom
8UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDUC3MSpain
9UNIVERSITEIT MAASTRICHTUMNetherlands
10ITA-SUOMEN YLIOPISTOUEFFinland
11INNOEXC GMBHINNOEXC GMBHSwitzerland

Web // https://twitter.com/DiosiProject //

Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., broj ugovora: 101006318.
Skip to content
Virtualna sova UNIRI