SVEUČILIŠTE I DRUŠTVO / VOX ACADEMIAE

Vox Academiae

Sveučilište u Rijeci otvoreno je prema zajednici i želi biti vidljivo i dostupno društvu.

U suradnji s Novim listom putem mjesečnog priloga VOX ACADEMIAE zajednički prezentiramo ideje, život i rad na Sveučilištu.

accordion-block_c79a415aa9f9cbd0ba77e01b0f2fda11

Vox Academiae 2023.

accordion-block_1022b42b646d0aa736223695ae793f4c

Vox Academiae 2022.

Vox Academiae (2018. – 2021.)

Dosadašnje publikacije

Skip to content