AARC DOKTORSKA KONFERENCIJA

PRVI POZIV NA KONFERENCIJU
Sveučilište u Rijeci na čelu s rektoricom Snježanom Prijić-Samaržijom preuzelo je koncem svibnja 2018. godine jednogodišnje predsjedanje Rektorskom konferencijom Alpe-Adria (Alps-Adriatic Rectors’ Conference – AARC) u sklopu koje će se u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci organizirati međunarodna AARC konferencija za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.
Ovogodišnja konferencija donosi aktualna predavanja iz područja Inovativnih tehnologija u biomedicini („Innovative technologies in biomedicine“) na kojoj će ugledni plenarni predavači predstaviti novosti iz područja.
U sklopu konferencije organizirati će se i prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja u vidu posterskih priopćenja i oralnih prezentacija za odabrane teme.
Službeni jezik konferencije je engleski jezik.

Prijavu sažetka za poster prezentacije produženo je do 1. rujna 2019. putem prijavnog obrasca ili putem e-maila: doktorska@uniri.hr

Omogućeno je sudjelovanje na konferenciji bez plaćanja kotizacije

Web stranica konferencije i registracija za izlet putem linka

Predstojnica Doktorske škole
izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić

Dokumenti