AARC DOKTORSKA KONFERENCIJA

AARC Doktorska konferencija

Book of Abstract

TREĆI POZIV NA KONFERENCIJU

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci organizira prvu Međunarodnu doktorsku konferenciju u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i Umjetnosti, Odjelom za biomedicinske znanosti u Rijeci, Hrvatskom akademijom medicinskih znanosti – Podružnicom Rijeka u okviru AARC-a, koja će se održati 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci s početkom u 9 sati.

Sretni smo što možemo najaviti da će ovogodišnja konferencija ugostiti ugledne međunarodne predavače koji će održati predavanja o aktualnim temama iz područja inovativnih biomedicinskih tehnologija. Konferencija će također služiti kao prilika za predstavljanje rezultata znanstvenih istraživanja koja provode doktorski studenti, u obliku plakata i prezentacija o odabranim temama.

Dokumenti

DRUGI POZIV NA KONFERENCIJU

Čast nam je objaviti da je suorganizator Konferencije ugledna Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za biomedicinske znanosti u Rijeci, Hrvatska akademija medicinskih znanosti – Podružnica Rijeka koju predstavlja, dr. sc. Daniel Rukavina, profesor emeritus. 

Na ovogodišnjoj Konferenciji će istaknuti plenarni predavači predstaviti aktualne teme i novosti iz područja inovativnih tehnologija u biomedicini.

Službeni jezik konferencije je engleski jezik. Prijavljivanje sažetaka prihvaća se do 1. rujna 2019. putem mrežnog prijavnog obrasca ili putem e-maila: doktorska@uniri.hr .

Organizacijski odbor će obavijest o prihvaćanju prezentacije postera dostaviti do 10. rujna 2019. godine.

Ulaz je besplatan. Sudionike molimo da ispune mrežni obrazac za prijavu ili da se prijave putem e-maila: doktorska@uniri.hr .

 Veselimo se vašem dolasku u Rijeci – Europskoj prijestolnici kulture 2020! 

Dokumenti

PRVI POZIV NA KONFERENCIJU


Sveučilište u Rijeci na čelu s rektoricom Snježanom Prijić-Samaržijom preuzelo je koncem svibnja 2018. godine jednogodišnje predsjedanje Rektorskom konferencijom Alpe-Adria (Alps-Adriatic Rectors’ Conference – AARC) u sklopu koje će se u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci organizirati međunarodna AARC konferencija za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.

Na ovogodišnjoj Konferenciji će istaknuti plenarni predavači predstaviti aktualne teme i novosti iz područja inovativnih tehnologija u biomedicini.
U sklopu konferencije organizirati će se i prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja u vidu posterskih priopćenja i oralnih prezentacija za odabrane teme.
Službeni jezik konferencije je engleski jezik.

Prijava sažetaka za poster prezentacije produžena je do 1. rujna 2019. putem prijavnog obrasca ili putem e-maila: doktorska@uniri.hr .

Sudionicima je omogućeno sudjelovanje na konferenciji bez plaćanja kotizacije.

Web stranica konferencije i registracija za izlet putem linka

Predstojnica Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić

Dokumenti

 • Znanstveni odbor:
  • Daniel Rukavina, profesor emeritus, predsjednik
  • Sandra Kraljević Pavelić
  • Alen Ružić
 • Organizacijski odbor
  • Sandra Kraljević Pavelić, predsjednik
  • Marko Klobučar
  • Dean Marković
  • Mirela Sedić

Kontakt

E-mail: doktorska@uniri.hr

Trg Braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Skip to content