INFO / IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Rijeci nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Sveučilišta u Rijeci koje se nalazi na adresi: www.uniri.hr (u nastavku: mrežne stranice).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2019. godine te postavljanjem One Click Accesibility plugin-a za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva pristupačnosti, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku;
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise, no ikona strelice ponekad je indikator poveznice;
  • pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

Sveučilište u Rijeci radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 10. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool koje je provelo Sveučilište u Rijeci.

Izjava je zadnji put preispitana dana 14. rujna 2020.

Sveučilište u Rijeci će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga nepristupačnosti, a najmanje jednom godišnje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih internetskih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Sveučilište u Rijeci.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Sveučilišta u Rijeci korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na pristupacnost@uniri.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content