Natječaj – Ekonomski fakultet – stručni suradnik

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet raspisuje

NATJEČAJ 09/2019

Za provođenje postupka izbora 1 (jednog) izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Centru za karijere u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za zapošljavanje:

  • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije/poslovne ekonomije, 
  • jedna godina radnog iskustva u struci,
  • poznavanje rada na računalu,
  • aktivno znanje engleskog jezika.

Dodatni uvjeti koji pristupnicima donose prednost na natječaju:

  • radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Probni rad:

  •  šest mjeseci.

Prijavi na natječaj, vlastoručno potpisanoj, potrebno je priložiti: životopis, dokaz kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja, dokaz o radnom iskustvu i druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnici ispunjavaju navedene uvjete i dodatne uvjete za obavljanje poslova i zadataka, dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave na natječaj šalju se ili predaju na adresu: Ekonomski fakultet u Rijeci, I. Filipovića 4, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj br. 09/2019«.

NATJEČAJ